Γιώργος Δαυίδ, Πρόεδρος Συμβουλίου
Ανδρέας Παναγιώτου, Αντιπρόεδρος
Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης
Πανδώρα Τσεριώτη, Μέλος
Νικόλ Φινοπούλου, Μέλος
Μαρία Γεωργιάδου, Μέλος
Ευγένιος Ευγενίου, Μέλος
Γιώργος Παμπορίδης, Μέλος
Κρίστης Χασάπης, Μέλος
Αλέκος Βίδρας, Μέλος
Πρόεδρος ΦΕΠΑΝ, Μέλος
Σπυρούλλα Σοφοκλέους, Εκπρ. Διοικ. Προσωπικού, Μέλος
Γιώργος Λαμπριανού, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Γραμματέας (Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου)