Στρατηγικές Επιδιώξεις και Λειτουργικοί Στόχοι – Αξίες

Στρατηγικές Επιδιώξεις και Λειτουργικοί Στόχοι
 
Αξίες:
 
Για το πλήρες κείμενο μπορείτε να δείτε το Στρατηγικό Σχέδιο ΠΚ 2016-2025.