Όραμα 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου να εδραιωθεί ως ένας πρωτοπόρος θεσμός πολιτισμικής δημιουργίας, εξέχουσας κοινωνικής προσφοράς και ως σημείο αναφοράς στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
 
Αποστολή 
 
Η δημιουργία πρόσθετης αξίας με δράσεις που αφορούν στους ακόλουθους τομείς:
  • Επιστήμη και πνευματική καλλιέργεια [έρευνα, παιδεία και επιστημονική κουλτούρα].
  • Ανοικτή κοινωνία [συμβολή στον κριτικό αναστοχασμό, την αλλαγή και την ανανέωση].
  • Παραγωγικό δυναμικό της κοινωνίας [συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου και της Ευρώπης].
 
 
Για το πλήρες κείμενο μπορείτε να δείτε το Στρατηγικό Σχέδιο ΠΚ 2016-2025.