Το μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά Οικονομικά προσφέρεται μόνο στα Αγγλικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: M.Sc. in Financial Economics