Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ειρήνη Καραμάνου (Πρόεδρος)
Ph.D. Pennsylvania State University, U.S.A

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Accounting

Σπύρος Μαρτζούκος (Αντιπρόεδρος)
Ph.D. George Washington University

Αναπληρωτής Καθηγητής
Finance

Νίκος Βαφέας
Ph.D. University of Kansas, U.S.A.

Καθηγητής
Accounting

Αδάμος Βλίττης
Ph.D. University of Florida, U.S.A.

Λέκτορας
Accounting

Γιάννης Δενδραμής
Ph.D. Athens University of Economics and Business

Λέκτορας
Financial Econometrics

Σταύρος Ζένιος
Ph.D. Princeton University, U.S.A.

Καθηγητής
Finance
 
Ανδρέας Μιλιδώνης
Ph.D. Georgia State University, Atlanta, U.S.A.

Αναπληρωτής Καθηγητής
Finance / Risk Management

Γεώργιος Νησιώτης
Ph.D. Northwestern University, U.S.A.

Αναπληρωτής Καθηγητής
Finance

Μάριος Παναγίδης
Ph.D. Yale University, U.S.A.

Αναπληρωτής Καθηγητής
Finance / Statistics

Στυλιανός Παπαγεωργίου
Ph.D. Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich)

Λέκτορας
Banking

Λένος Τριγιώργης
Ph.D. Harvard University, U.S.A.

Καθηγητής και Κάτοχος Έδρας "Τράπεζας Κύπρου" στη Χρηματοοικονομική
Finance

Ανδρέας Χαρίτου
Ph.D. Pensylvania State University, U.S.A.

Professor
Accounting


 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό