Γενικές Πληροφορίες

Τι είναι το Γραφείο Αποφοίτων

Το Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου υπάγεται στον Τομέα Προώθησης και Προβολής, ο οποίος ανήκει διοικητικά στην Πρυτανεία.
 
Ο ρόλος του Γραφείου Αποφοίτων είναι διττός. Από τη μια υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο στις δραστηριότητες που αφορούν στους απόφοιτους και, από την άλλη, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των αποφοίτων και του Πανεπιστημίου.
 
Λειτουργεί, δηλαδή, ως ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ των αποφοίτων και της διοίκησης του Ιδρύματος, των ακαδημαϊκών και του διοικητικού προσωπικού. Προσπαθεί να διατηρήσει ενημερωμένους τους αποφοίτους για τις δραστηριότητες, τους σκοπούς και τη φιλοσοφία του Πανεπιστημίου, ώστε να υπάρχει από μέρους τους μια αδιάκοπη σύνδεση και συνεισφορά στο ίδρυμα.