ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ
 
ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΕΙΣ
 
Το Γραφείο Αποφοίτων -σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εφόσον η κοινότητα των αποφοίτων είναι και κύριος συμμέτοχος του Πανεπιστημίου Κύπρου- μεριμνά για τη συστηματική ανανέωση του πακέτου προνομίων των αποφοίτων προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες τους.
 
Το εν λόγω πακέτο αποτελεί μία από τις κύριες δράσεις του Γραφείου, τόσο στον πυλώνα της προσφοράς του ΠΚ προς τους απόφοιτους, όσο και στον πυλώνα της ενεργής εμπλοκής τους στις δράσεις του Γραφείου, αλλά και της συμβολής τους στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Ιδρύματος.

Τα προνόμια κατηγοριοποιούνται σε εσωτερικά και εξωτερικά και αφορούν σε εκπτώσεις και άλλα προνόμια στα οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου που είναι κάτοχοι της κάρτας-μέλους του Γραφείου Αποφοίτων (για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Αποφοίτων: τηλ.: 22894356).

Προσκαλείστε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα μας ώστε να ενημερώνεστε για τις προνομιακές προσφορές.

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ (Σύστημα)

submitoffer small simple

Προνόμια από Πανεπιστήμιο Κύπρου
 
 
 
 
 

Προνόμια από Εξωτερικούς Συνεργάτες