Μήνυμα Καλωσορίσματος

Ο ρόλος και η σημασία που αποδίδεται στην αρχιτεκτονική δεν είναι υπερεκτιμημένος. Επιδρώντας στον άνθρωπο και το περιβάλλον σε διάφορες κλίμακες και επίπεδα, η αρχιτεκτονική από τη φύση της σχετίζεται με ένα πλατύ φάσμα τομέων, όπως είναι η αισθητική, η τεχνολογία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, η οικονομία και η πολιτική. ...περισσότερα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emerging Perspectives on Urban Morphology

UCY coordinates the international project EPUM. The international project EPUM aims at the integration of different, often isolated urban form research and teaching approaches through pedagogic innovation and Information and Communication Technology (ICT). ...more

CONTESTED SPACES

Friday December 8th 2017, 18.00-19.30 Home For Cooperation, Markou Drakou 28, UN buffer zone, Nicosia (...more)

VINCENT BUHAGIAR

Part 1 "RETROFITTING RESIDENTIAL BUILDINGS THROUGH PASSIVE DESIGN",
Part 2 "SMART ENERGY SAVING BY DESIGN:A case study of Contemporary Maltese Architecture"  Wednesday December 6th, 2017, 18:00- 19:00 Department of Architecture, Ground Floor, 68 Ledra Street(... more )