Μήνυμα Καλωσορίσματος

Επιδρώντας στον άνθρωπο και το περιβάλλον σε διάφορες κλίμακες και επίπεδα, η αρχιτεκτονική από τη φύση της σχετίζεται με ένα πλατύ φάσμα θεμάτων, όπως η λειτουργία, η αισθητική, το περιβάλλον, η τεχνολογία, ο πολιτισμός, η κοινωνία, η πολιτική και η οικονομία.. ...περισσότερα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12η Ετήσια Έκθεση Εργασιών Φοιτητών Αρχιτεκτονικής

 12η Ετήσια Έκθεση Εργασιών Φοιτητών Αρχιτεκτονικής του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου που θα πραγματοποιηθεί στις 04 Ιούνιου 2018 και ώρα 19:30 στο Ισόγειο του Κτιρίου Αρχιτεκτονικής στην οδό Λήδρας. (... περισσότερα)