Μήνυμα Καλωσορίσματος

Επιδρώντας στον άνθρωπο και το περιβάλλον σε διάφορες κλίμακες και επίπεδα, η αρχιτεκτονική από τη φύση της σχετίζεται με ένα πλατύ φάσμα θεμάτων, όπως η λειτουργία, η αισθητική, το περιβάλλον, η τεχνολογία, ο πολιτισμός, η κοινωνία, η πολιτική και η οικονομία.. ...περισσότερα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture for Academic Advancement

"Choro-Synapsis: Re-stitching disconnected and underutilized spatial conditions in the city"  , Andreas Savvides, 2 November  10:30 - 11 :30 am  68 Ledras Street (Old Town Nicosia),1st floor, Room 105 (... more)

 

1ης Ετήσιας Ταξιδιωτικής Υποτροφίας

Προκήρυξη 1ης Ετήσιας Ταξιδιωτικής Υποτροφίας 2018-19 για πρόσφατους απόφοιτους του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου εις Μνήμη Γεώργιου Παρασκευαΐδη (... περισσότερα)

Προκήρυξη 6ου Ετήσιου Φοιτητικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη 6ου Ετήσιου Φοιτητικού Διαγωνισμού Ταξιδιωτικής Υποτροφίας Γ. Παρασκευαΐδη (...περισσότερα)

Σειρά Διαλέξεων Αρχιτεκτονικής 2018

"EMERGING ARCHITECTURAL VISIONS FOR AN EVER-EVOLVING DISCIPLINE",Yiannis Zavoleas ,Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018, και ώρα 1900, στον Ισόγειο Εκθεσιακό Χώρο του Κτηρίου του Τμήματος Αρχιτεκτονικής στη Οδό Λήδρας 68, Λευκωσία . ( ... περισσότερα )