Μήνυμα Καλωσορίσματος

Επιδρώντας στον άνθρωπο και το περιβάλλον σε διάφορες κλίμακες και επίπεδα, η αρχιτεκτονική από τη φύση της σχετίζεται με ένα πλατύ φάσμα θεμάτων, όπως η λειτουργία, η αισθητική, το περιβάλλον, η τεχνολογία, ο πολιτισμός, η κοινωνία, η πολιτική και η οικονομία.. ...περισσότερα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Housing Utopias Under Dictatorship

Anne Kockelkorn , Monday 19 March ,2018 , 19:00-21:00 Ledras 68,1010,Nicosia Ground Floor Exhibition Area Department of Architecture (... more)

Emerging Perspectives on Urban Morphology

UCY coordinates the international project EPUM. The international project EPUM aims at the integration of different, often isolated urban form research and teaching approaches through pedagogic innovation and Information and Communication Technology (ICT). ...more