Μήνυμα Καλωσορίσματος

Επιδρώντας στον άνθρωπο και το περιβάλλον σε διάφορες κλίμακες και επίπεδα, η αρχιτεκτονική από τη φύση της σχετίζεται με ένα πλατύ φάσμα θεμάτων, όπως η λειτουργία, η αισθητική, το περιβάλλον, η τεχνολογία, ο πολιτισμός, η κοινωνία, η πολιτική και η οικονομία.. ...περισσότερα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landscapes of Leisure: Architectural Histories of Tourism and Development

The Mesarch Lab of the Department of Architecture of the University of Cyprus organizes the workshop “Landscapes of Leisure: Architectural Histories of Tourism and Development, on June 5, 2018.  (... more)

6th eCAADe Regional International Symposium 2018

SUSTAINABLE COMPUTATIONAL WORKFLOWS
Computational Design and Fabrication towards Sustainable Products and Processes
24 - 25 May, 2018
Department of Architecture, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus (...more)
 

"CAN WE ADD SUSTAINABILITY TO DIGITAL FABRICATION?"

Guillaume Habert, 6th ECAADE Regional International Symposium 2018,Friday 25 May 2018 9:45 - 10:45 Room 010,Social Facilities Centre 07 (SFC 07) New University Campus,University of Cyprus  ( ...  more)

Lecture Series - Spring Semester 2018

Architecture Department  Lecture Series - Spring Semester 2018 , Ledras 68 Old City Nicosia ( ... more )

"ΥΓΙΗΣ ΖΩΗ" Διαγωνισμός Δημιουργικής Επικοινωνίας

7 Κυπριακά Πανεπιστήμια, 3 Χρηματικά Βραβεία €2.250 ( περισσότερες Πληροφορίες  εδώ )