Μήνυμα Καλωσορίσματος

Ο ρόλος και η σημασία που αποδίδεται στην αρχιτεκτονική δεν είναι υπερεκτιμημένος. Επιδρώντας στον άνθρωπο και το περιβάλλον σε διάφορες κλίμακες και επίπεδα, η αρχιτεκτονική από τη φύση της σχετίζεται με ένα πλατύ φάσμα τομέων, όπως είναι η αισθητική, η τεχνολογία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, η οικονομία και η πολιτική. ...περισσότερα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustainable Synergies in the Built Environment

"Sustainable Synergies in the Built Environment",Aimilios Michael Friday, December 1st, 2017, 10:00 a.m. Department of Architecture, Room 105, 68 Ledra Street, Nicosia Walled City (... more )

"ΤΟΠΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ + ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΕΣ"

Ηώ Καρύδη, Τρίτη 24 Οκτωμβρίου,2017 19:00 - 20:30 , Ισόγειος Εκθεσιακός Χώρος Τμήμα Αρχιτεκονικής ,Λήδρας 68 1010 Λευκωσία ( ... περισσότερα)

Ταξιδιωτική Υποτροφία Γ. Παρασκευαΐδη 2017

Προκήρυξη 5ου Ετήσιου Φοιτητικού Διαγωνισμού στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου εις Μνήμη Γεώργιου Παρασκευαΐδη 2017 (... περισσότερα)