Σωκράτης Στρατής
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος
Χρήστος Χατζηχρίστος Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Τμήματος
Παναγιώτα Ι. Πύλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μάριος Κ. Φωκάς Αναπληρωτής Καθηγητής
Ανδρέας Σαββίδης Επίκουρος Καθηγητής
Νάτια Χαραλάμπους Επίκουρη Καθηγητής
Μαρία Φιλοκύπρου Επίκουρη Καθηγήτρια
Οδυσσέας Κοντοβούρκης Επίκουρος Καθηγητής
Αιμίλιος Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής
Μαρία Γιαλλούρη Εκπρόσωπος Φοιτητών
Ανδρέας Μιχαήλ Εκπρόσωπος Φοιτητών
Σοφοκλής Σταύρου Εκπρόσωπος Φοιτητών