Ανδρέας Σαββίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος
Σωκράτης Στρατής
Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Τμήματος
Χρήστος Χατζηχρίστος Αναπληρωτής Καθηγητής, 
Παναγιώτα Ι. Πύλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μάριος Κ. Φωκάς Αναπληρωτής Καθηγητής
Νάτια Χαραλάμπους Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μαρία Φιλοκύπρου Επίκουρη Καθηγήτρια
Οδυσσέας Κοντοβούρκης Επίκουρος Καθηγητής
Αιμίλιος Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής
Μαρία Γιαλλούρη Εκπρόσωπος Φοιτητών
Ανδρέας Μιχαήλ Εκπρόσωπος Φοιτητών
Σοφοκλής Σταύρου Εκπρόσωπος Φοιτητών