Μάριος Κ. Φωκάς Καθηγητής
Παναγιώτα Ι. Πύλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ανδρέας Σαββίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νάτια Χαραλάμπους Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Χρήστος Χατζηχρίστος Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Τμήματος
Οδυσσέας Κοντοβούρκης Επίκουρος Καθηγητής
Αιμίλιος Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής
Μαρία Φιλοκύπρου Επίκουρη Καθηγήτρια
Πόπη Ιακώβου Λέκτορας
Βασίλης Ευθυμίου Εκπρόσωπος Φοιτητών
Κατερίνα Γρηγορίου Εκπρόσωπος Φοιτητών
Μάριος Παπαπαύλου Εκπρόσωπος Φοιτητών