Ερευνητικά Εργαστήρια

 

 

 

Archimedes Research Centre for Structural and Construction Technology

Archimedes Research Center for Structural and Construction Technology is an interdisciplinary research center for design, analysis and construction management of structures in the wider sectors of Civil Engineering and Architecture. The research center aims primarily at the development of specialized research, as well as its extension through interdisciplinary cooperation in the broader areas of Civil Engineering and Architecture.
The center was established in 2005 in the Faculty of Engineering of the University of Cyprus and conducts international research activities in the following three main direction areas:

  • Structural and construction design (Marios C. Phocas)
  • Computer-aided structural analysis and information technology for Civil Engineering (Petros Komodromos)
  • Construction engineering and management (Symeon Christodoulou)

The projects analyzed in all research directions are not only of a general architectural identity but more so of major structural characteristics (such as multi-storey, industrial buildings, sport facilities and bridges) and structural components (such as reinforced concrete, steel, light-weight and high strength composite materials).

The research direction on structural and construction design is pursued in the frame of an integrated architectural development, while based mainly on an interactive architectural engineering design process. Main areas of activities consist of the development and application of innovative, technologically advanced structural and construction systems, the design of steel buildings, and the analysis and evaluation of existing buildings on technological ground. Major emphasis is finally given on all pertinent issues of earthquake resistant design and structural control.

The second direction on computer-aided structural analysis and information technology for Civil Engineering comprises the computer-based analysis and design of earthquake resistant structures, the development of structural modelling techniques for computational analysis and visualisation, the passive and active displacement control of structures, seismic isolation, as well as the evaluation procedures of pre- and post seismic damage. A last major area of activities addresses the exploitation of information technology in Civil Engineering, especially in the building engineering industry.

The research direction on construction engineering and management addresses the main areas of fully integrated and automated information management systems with 3D/4D modelling techniques, system integration and modern computing techniques in construction management, based on artificial intelligence systems, and information technology applications in urban infrastructures and risk analysis.
Click here to visit the Archimedes Research Center

Back to top

 

Digital Developments in Architecture and Prototyping Research Laboratory - d2AP Lab
 
 
The research laboratory for Digital Developments in Architecture and Prototyping - d2AP aims to explore digital strategies in the design and construction of complex, non-standard, three-dimensional architectural systems towards sustainable growth. Specifically, it focuses on the development of integrative computational design and fabrication mechanisms introduced in research towards exploration and multi-objective analysis of architectural design and construction systems according to sustainability criteria.
 
Directions of investigation include:
 • Computational design and digital fabrication
 • Robots in sustainable construction
 • Additive manufacturing
 • Architectural multi-objective analysis
 • Pedestrian movement behavior modeling and circulation design
 • Adaptation and interaction in architectural systems
 • Theory of design process and the use of computers
Read More: www.okont.com
 
 
The Robotic Construction research laboratory is engaged in the development of innovative solutions for sustainable construction using robotic principles. In order to achieve this, new construction methodologies, materials and automations are investigated. Specifically, the Lab implements techniques in the field of computational design and multi-objective analysis for the construction of complex, non-standard design solutions aiming to introduce and achieve active involvement of robots in the manufacturing process. Currently, the research in this direction addresses complex construction issues in order to ensure accuracy and reduction of manufacturing defects as well as to achieve flexibility, economy and ecology of the material used. The laboratory is equipped with a 6-axis ABB IRB 2600 industrial robot.
 
Specifications:
 • Robot: ABB IRB 2600
 • Robot controller: IRC5
 • Reach: 1.65m
 • Payload: 20 Kg
 
 

Energy & Environmental Design of Buildings Research Laboratory (E&EDB Lab)

E&EDB Lab Director: Aimilios Michael, Ph.D., Lecturer  Visit UCY Personal Profile

The Energy & Environmental Design of Buildings Research Laboratory (E&EDB) was established in order to cover research and technological innovation in the field of energy and environmental design in Cyprus and at European level, aiming at making a contribution to meeting the goals set out by Europe. Moreover, the E&EDB Research Lab supports research and teaching activities between the departments of the engineering school, underlining the importance of multidisciplinary research in the field.

Thematic Priorities: The selected thematic priorities of the E&EDB include energy and environmental design of existing and new buildings, environmental conservation of vernacular and modern-movement architecture, innovative and sustainable construction components and materials, adaptive building envelope design, building integrated renewable energy technologies, as well as education and environmental awareness.
 
Infrastructure and Technical Equipment: The E&EDB has established a well-equipped laboratory, for a wide range of experiments in all aspects of measurable scientific production and/or technological innovation. The facilities allow for a wide range of experiments in all aspects of indoor human comfort conditions and outdoor environmental parameters including wet bulb, dry bulb and globe temperature, relative humidity, air velocity, lighting levels, CO2 emissions, solar radiation, outdoor wind speed and direction et.al. The laboratory also provides computing power for advanced simulation software and has direct access to databases and inventories with information.

eedb lab image2

E&EDB Funded Research Programmes: Visit ARCH Research Programs
 
Design and Development of an Environmentally Friendly and Smart Prefabricated Housing Unit (prefab Eco-Smart house)
Project Duration: 05.2017 – 02.2020
Funding Agency: European Regional Development Fund; Republic of Cyprus
Funding Grant: 435 240 Euro (total-budget), 191 440 Euro and 44 220 Euro (sub-budget for UCY)
 
Innovative Modular Brick Unit System for the Environmental Design of Building Envelopes (EcoBrick)
Project Duration: 12.2016 – 12.2018
Funding Agency: University of Cyprus (UCY) Internal Research Program
Funding Grant: 21 000 Euro
 
Contemporary techniques of conservation and restoration of traditional buildings (EduCult)
Project Duration: 06.2016 – 06.2017
Funding Agency: European Commission, Erasmus+ Programme, Action KA1.
Funding Grant: 5 250 Euro (sub-budget), 32 895 Euro (total-budget)
 
Development of a Prototype Modular Brick Unit for Environmentally Friendly and Energy Efficient Building Envelopes (IMMS project)
Project Duration: 09.2015 – 09.2017
Funding Agency: University of Cyprus (UCY) External Research Program, Private Funding for Postdoctoral Researcher Position
Funding Grant: 40 000 Euro
 
Synergetic Multi-Objective Design and Construction of Timber Pavilion Prototypes (Synergy)
Project Duration: 4.2015 – 06.2017
Funding Agency: University of Cyprus (UCY) External Research Program, Private Funding for the Construction of Timber Pavilion Prototypes
Funding Grant: 100 000 Euro
 
Energy and Environmental Design of Buildings Research Program Establishment of E&EDB Research Laboratory (E&EDB)
Project Duration: 10.2014 – 12.2017
Funding Agency: University of Cyprus (UCY) Start-Up Research Grant
Funding Grant: 56 000 Euro
 
E&EDB Researchers:
Aimilios Michael (Lab Director), Rogiros Illampas (Postdoctoral Researcher), Chryso Heracleous, Andreas Kyriakidis, Styliana Gregoriou, Stavroula Thravalou, Constantinos Vassiliades (PhD Students, Researchers)
 
E&EDB Research Associates in Funded Programmes:
Maria Philokyprou, Assistant Professor, Department of Architecture, University of Cyprus
Andreas Savvides, Assistant Professor, Department of Architecture, University of Cyprus
Odysseas Kontovourkis, Assistant Professor, Department of Architecture, University of Cyprus
Marios C. Phocas, Associate Professor, Department of Architecture
Ioannis Ioannou, Associate Professor, Department of Civil and Environmental Engineering
Dimos Charmpis, Associate Professor, Department of Civil and Environmental Engineering
 
E&EDB Research Associates / Expert Advisors and Researchers on Specific Topic:
Loizos Michael, Assistant Professor, Open University of Cyprus
Flora Bougiatioti, Assistant Professor, School of Architecture, National Technical University of Athens

 

Back to top

 

Laboratory of Urbanism University of Cyprus (LU2CY)

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.socratesstratis.com/en/research

Back to top

 

MESARCH LAB: Research Laboratory in the History and Theory of Modern Architecture in the Eastern Mediterranean

The term mesarch is an amalgam of different meanings: Mesogeios (Greek word for Mediterrenean), Middle East, Architecture and Archive. The term also exists in Botanology as "the maturing of the center toward both the interior and exterior," and in many ways, this is also in tune with the measarch's premise that steers clear of center-periphery models to treat Eastern Mediterranean's histories of modernism as complexly entangled with histories of European and other modernisms.

Mesarch is a research laboratory focusing on the history and theory of Modern Architecture in the Eastern Mediterranean. Mesarch is conducting critical research on the interdisciplinary fields of:
- Architecture/urbanism and politics in 20th Century Eastern Mediterranean
- Histories of urban development and environmental sustainability
- Cultural heritage, memory and conflict
- Digital humanities and architectural archives
 
Mesarch has launched programs of historical and archival research that focus on the Architecture and Modernization Histories of Cyprus, serving one of Mesarch's primary aspirations: to situate Cyprus and its modern architecture within international scholarly debates in
the field of history and theory of architecture.
 
Mesarch's overall commitment to historical research and historiography is promoted through a well-equipped laboratory including state-of-the-art equipment for the documentation and digitization of archival material and a research team experienced in archival research, documentation, and theoretical analysis.
 
Through its research activities, Mesarch has also highlighted the importance of archival study; the documentation of archival material, as well as the constant revaluation of historiographical methods through the advancement of digital tools. Aiming to connect architectural history-theory with digital humanities and to advance new modes of research in architectural history Mesarch has established a collaboration with faculty from the Department of Computer Science, University of Cyprus experimenting with the development of innovative information models for interpreting, presenting, and evaluating various forms of tangible, intangible and digital heritage focusing specifically on 20th century architectural heritage.
 
Mesarch's other collaborations include the University of Cyprus Library, focusing on the sharing of knowledge on issues of digitization and preservation of architectural and cultural documents as well as with a number of contributors and donors such as The Theodoros and Andreas Photiades architectural office, Economou Architects and Engineers in Nicosia, Colakides & Associates, Architects and Engineers in Limassol and GCB (Garnett, Clougley and Blakermore) architectural firm in London, UK.
 
Mesarch Researchers:
Panayiota Pyla (Lab Director), Petros Phokaides, Michalis Sioulas, Georgia Daskalaki, Emily Siantou
 
Panayiota Pyla's personal website: http://www.eng.ucy.ac.cy/pyla/
Mesarch Lab's website: http://mesarch.ucy.ac.cy/ 
                                                   
 
 

Back to top

 

Back to top

 
 
Το VernArch είναι ένα ερευνητικό εργαστήριο που εστιάζει σε θέματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Κύπρου και πιο συγκεκριμένα στα πιο κάτω:
 - Μελέτη και έρευνα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (οικοδομών και οικισμών)
 - Θέματα αειφορίας και βιοκλιματικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
 - Συντήρηση παραδοσιακών και ιστορικών οικοδομών
 - Παραδοσιακά δομικά υλικά και τεχνικές
 
Το εργαστήριο έχει αναλάβει προγράμματα που εστιάζουν στην καταγραφή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, στην ανάλυση παραδοσιακών υλικών καθώς και στη μελέτη των βιοκλιματικών στοιχείων παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών κέντρων. Κύριος στόχος της καταγραφής της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής είναι η δημιουργία μιας πολυδιάστατης βάσης δεδομένων με την περίληψη αρχιτεκτονικών (μορφολογικών, τυπολογικών και κατασκευαστικών), πολεοδομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων (θερμοκρασία, υγρασία κλπ) καθώς και κοινωνικών (πληθυσμιακών) και οικονομικών στοιχείων.
 
Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό απαραίτητο στην καταγραφή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, όπως θερμοκάμερες, περιβαλλοντικούς σταθμούς και καταγραφικά θερμοκρασίας, υγρασίας, ανέμου και φωτισμού. Ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει μια εξειδικευμένη ομάδα εργασίας που ασχολείται με θέματα καταγραφής των περιβαλλοντικών δεδομένων και χαρακτηριστικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
 
Το εργαστήριο υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα διεπιστημονικής έρευνας στον τομέα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής έχει δημιουργήσει συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΠΚ και πιο συγκεκριμένα με το εργαστήριο Λήδρας (Εργαστήριο Δομικών Υλικών). Άλλες συνεργασίες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν το Δήμο Λευκωσίας, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Τομέας Διατήρησης), το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το ICOMOS Τμήμα Κύπρος και το Frederick Research Institute.
 
Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα του Ερευνητικού Εργαστηρίου VernArch
 
2013-2015
Implementation of Sustainable Design Elements of Vernacular Architecture in the Rehabilitation of Traditional Buildings and  in the Design of New Structures.(Ακρώνυμο: BioCultural) (Ιστοσελίδα: www.biocultura.ac.cy)
 
Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Κύπρου (Εσωτερικό Ερευνητικό πρόγραμμα) (Ύψος επιχορήγησης €68 000)
 
2012-2014 Καινοτόμες Μέθοδοι Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης στοιχείων Βιοκλιματικού Σχεδιασμού παραδοσιακών οικοδομών του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας (ANΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΑΝΘΡΩ/0609(ΒΙΕ) (Ακρώνυμο: BioVernacular)  (web site:www.biovernacular.ac.cy)
 
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ύψος επιχορήγησης €100 000)
 
2011-2013
Δημιουργία Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων για την Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Κύπρου (web site: www.vernarch.ac.cy)
 
Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Κύπρου (Εναρκτήρια Χρηματοδότηση ύψους €62 000)
 
2004-2007
Σχεδιασμός υδραυλικών κονιαμάτων με βάση την μέθοδο παραγωγής αρχαίων κονιαμάτων της Κύπρου (κωδικός: AKIPE/0204/01)
 
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ( ύψος χρηματοδότησης €85 415)
 
1999-2003
Αναπαραγωγή υδραυλικών κονιαμάτων με βάση την τεχνολογία παραγωγής αντίστοιχων κονιαμάτων της Κύπρου για χρήση στη συντήρηση (κωδικός: RPF 34/99)
 
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ύψος χρηματοδότησης €70 000)
 
Ερευνητές Εργαστηρίου VernArch:
· Μαρία Φιλοκύπρου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Διευθύντρια Εργαστηρίου)
· Σταυρούλα Θραβάλου, Ελένη Μαλακτού, Χρύσω Ηρακλέους (ενασχόληση με βιοκλιματικά στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής)
· Έλενα Λιμπουρή, Χρυστάλλα Αργυρού, Μαρίνα Ορατίου, Μαρία Πρώτου (ενασχόληση με αρχειοθέτηση υλικού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

 
VernArch Research Associates
· Aimilios Michael (Lecturer, Department of Architecture UCY – involved in all projects concerning bioclimatic elements of vernacular architecture)
· Andreas Savvides (Assistant Professor, Department of Architecture UCY – involved in projects concerning environmental elements of traditional settlements)
· Ioannis Ioannou (Assistant Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, UCY – involved in all projects that deal with traditional building materials)
 

Back to top

 

Digital Fabrication Lab

DSC 7300 

 
Προσφέρει στο ακαδημαϊκό προσωπικό και στους φοιτητές του Τμήματος τη δυνατότητα υλοποίησης και δημιουργίας φυσικών πρωτοτύπων υψηλής ποιότητας και ακρίβειας σε διάφορες κλίμακες και κάτω από επαγγελματικές συνθήκες. Ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία εφαρμογής ψηφιακών τεχνικών κατασκευής πρωτοτύπων για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς καθώς και την απόκτηση γνώσης και εμπειρίας σε θέματα σχεδιασμού και κατασκευής με τη βοήθεια υπολογιστών. Παράλληλα προσφέρει σε ερευνητές και εξωτερικούς χρήστες την ευκαιρία χρησιμοποίησης του εργαστηρίου, έναντι αμοιβής, στοχεύοντας στην ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς εντός και εκτός της Πανεπιστημιακής κοινότητας. ( Digital Fabrication Lab)
 
 
 

Computer Lab

Computer Labs

The main role of the laboratory is to serve the computing needs of the Department both for teaching and for research purposes.
The laboratory is equipped with specialized computers and softwares suitable for processing and analyzing architectural design data.
Furthermore the laboratory space is used for lectures.
Finally,the laboratory offers printing and photocopying services.