ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Socrates Stratis
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος
Hadjichristos
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Αντιπρόεδρος Τμήματος
Panayiota Pyla
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
 
Marios Phocas
Αναπληρωτής
Καθηγητής
 
Andreas Savvides
Επίκουρος
Καθηγητής
 
Nadia Charalambous
Επίκουρος
Καθηγητής
 
Maria Philokyprou
Επίκουρος
Καθηγητής
 
Odysseas Kontovourkis
Επίκουρος
Καθηγητής
 
Aimilios Michael
Επίκουρος
Καθηγητής
 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Anne Kockelkorn
Λεκτορας
Εαρινό 2018
 
Miltiades Katsaros
Επίκουρος Καθηγητής
Χειμερινό 2017
 
Spiros Papadimitriou
Λέκτορας
Εαρινό 2017
 
Theoharis David
Καθηγητής
Χειμερινό 2005,2007,2011,2016
KLEONIKI AXARLI
Καθηγήτρια
Εαρινό 2016
 
Platon Issaias
Λέκτορας
Χειμερινό 2015
 
 
Oraiopoulos
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χειμερινό 2015
Εαρινό 2015
Giorgos Mitroulias
Λέκτορας
Εαρινό 2012
 
 
Aimilios Michael
Λέκτορας
Χειμερινό 2012
Εαρινό 2012
Mikellides
Ομ. Καθηγητής
Εαρινό 2011,2012
 
 
Sofia Vyzoviti
Επίκουρη Καθηγήτρια
Εαρινό 2011
 
Anastasia Pechlivanides
Ομ. Καθηγήτρια
Χειμερινό 2010
 
Ioannis Mpalafas
Λέκτορας
Εαρινό 2010
 
Lora Nicoalou
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εαρινό 2010
Aristide Antonas
Επίκουρος Καθηγητής
Χειμερινό 2008
 
Xenopoulos
Καθηγητής
Χειμερινό 2008
Andreas Savvides
Επίκουρος Καθηγητής
Εαρινό 2007
Pierre Von Meiss
Ομ. Καθηγητής
Εαρινό 2006
Panos Leventis
Λέκτορας
Χειμερινό 2005
 
 
Συμβουλευτική Επιτροπή (2004-2013)
 


Theoharis David
Professor
Pratt Institute
USA
 
Pierre Von Meiss
Professor em.
EPFL
Swittzerland
 
Mikellides
Professor em.
Oxford Brookes University
U.K.
Polydorides
Professor em.
University of Patras
Greece
 
Dani Shefer
Professor em.
TECHNION
Israel
 
 
Επισκέπτες Ερευνητές
 


Kaye Geipel
Επισκέπτης Ερευνητής
Εαρινό 2018
general picture
general picture
 
general picture
general picture
 

Ειδικοί Επίστήμονες

Ακαδημαϊκό Έτος 2017 - 2018

Εαρινό Εξάμηνο

Tereza Tourvas
ΑΡΗ 101
Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ
 
Ειδικός Επιστήμονας
Giannis Papadopoulos
ΑΡΗ 121
Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκονική ΙΙ
Ειδικός Επιστήμονας
Constantinos Vasiliades
ΑΡΗ 123
Σχεδιάσεις
 
Ειδικός Επιστήμονας
Spyros Spyrou2
ΑΡΗ 410
Πρακτικη της Αρχιτεκτονικής
Ειδικός Επιστήμονας
Georgios Kyriazis2
ΑΡΗ 201
Αρχιτεκτονική Σύνθση ΙV
 
Ειδικός Επιστήμονας
Χρυσάνθη Κωνσταντίνου 2
ΑΡΗ 401
Αρχιτεκτονική Σύνθεση VIII
 
Ειδικός Επιστήμονας
Petros Phokaides
ΑΡΗ 211
Αρχιτεκτονική και Κοινωνία
 
Ειδικός Επιστήμονας
Tryfonos Giorgos
ΑΡΗ 301
Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI
Αρχιτεκτονική Τεχνολόγια
Ειδικός Επιστήμονας
Παύλος Φιλίππου
ΑΡΗ 313
Αρχιτεκονική και Φιλοσοφία
Ειδικός Επιστήμονας
kristis Alexandrou
ΑΡΗ 331
Οικοδομική-Τεχνολογία Κτιρίων
Ειδικός Επιστήμονας
Rogiros Illampas
ΑΡΗ 331
Οικοδομική-Τεχνολογία Κτιρίων
Ειδικός Επιστήμονας
alkis hadjiandreou
ΑΡΗ 423
Εικαστικά και Αρχιτεκτονική Δημιουργία
Ειδικός Επιστήμονας
Thravalou
ΑΡΗ 539
Εξειδικευμένα Θέματα Αρχιτεκτονική Τεχνολογίας
Ειδικός Επιστήμονας
general picture
 
 
general picture
 
 
 

 

Χειμερινό Εξάμηνο

Christos Papastergiou
Ειδικός Επιστήμονας
Christiana Ioannou
Ειδικός Επιστήμονας
Eleana Malaktou
Ειδικός Επιστήμονας
Spyros Spyrou2
Ειδικός Επιστήμονας
Daskalak Georgia
Ειδικός Επιστήμονας
Χρυσάνθη Κωνσταντίνου 2
Ειδικός Επιστήμονας
Demetres Venizelos
Ειδικός Επιστήμονας
Chryso eracleous
Ειδικός Επιστήμονας
Ιωάννα Ηώ Καρύδη2
Ειδικός Επιστήμονας

 
 

Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 2017

Ακαδημαϊκό Έτος 2015 - 2016

Ακαδημαϊκό Έτος 2014 - 2015

Ακαδημαϊκό Έτος 2013 - 2014

Ακαδημαϊκό Έτος 2012 - 2013

Ακαδημαϊκό Έτος 2011 - 2012

Ακαδημαϊκό Έτος 2010 - 2011

Ακαδημαϊκό Έτος 2009 - 2010

Ακαδημαϊκό Έτος 2008 - 2009

Ακαδημαϊκό Έτος 2007 - 2008

Ακαδημαϊκό Έτος 2006 - 2007