Εργαστήριο Ξύλινων Κατασκευών

                          
DSC 7221