Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ τoυ Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί στον 51ο Κύκλο Δημοσίων Διαλέξεων για τo Εαρινό Εξάμηνο 2019

 

Προγράμματα προηγούμενων Κύκλων Δημοσίων Διαλέξεων της ΕΜΑ:

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2002-2003 Εαρινό Εξάμηνο 2002-2003
Χειμερινό Εξάμηνο 2003-2004 Εαρινό Εξάμηνο 2003-2004
Χειμερινό Εξάμηνο 2004-2005 Εαρινό Εξάμηνο 2004-2005
Χειμερινό Εξάμηνο 2005-2006 Εαρινό Εξάμηνο 2005-2006
Χειμερινό Εξάμηνο 2006-2007 Εαρινό Εξάμηνο 2006-2007
Χειμερινό Εξάμηνο 2007-2008 Εαρινό Εξάμηνο 2007-2008
Χειμερινό Εξάμηνο 2008-2009 Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009
Χειμερινό Εξάμηνο 2009-2010 Εαρινό Εξάμηνο 2009-2010
Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011
Χειμερινό Εξάμηνο 2011-2012 Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012
Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013
Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014
Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015
Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016 Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016
Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017 Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017
Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018 Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018
Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019