ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (πατήστε για να επεκτείνετε)
  • Καλωσόρισμα Προέδρου Τμήματος
    Εκ μέρους του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, σας καλωσορίζω στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η βιολογία βρίσκεται σήμερα στην αιχμή της σύγχρονης επιστήμης διεθνώς...συνέχεια
  • Department of Biological Sciences 4th Retreat
    The Department of Biological Sciences invites you to its 4th Retreat entitled "Research Activities of the University of Cyprus Department of Biological Sciences," which will take place on the 30th of May 2017 at the Bank of Cyprus Cultural Foundation in Nicosia. Please click here for the full Program.
  • Για στιγμιότυπα της Διημερίδας του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών πατήστε εδώ