Print

PROFESSORS
Constantinos Deltas
Andreas Constantinou
Leondios G. Kostrikis
Niovi Santama
Spyros Sfenthourakis

ASSOCIATE PROFESSORS
Pantelis Georgiades
Paris A. Skourides
Antonis Kirmizis

ASSISTANT PROFESSORS
Giorgos Apidianakis
Chrysoula Pitsouli
Vasilis J. Promponas
Κaterina Strati
Alexander N. G. Kirschel
Anna Papadopoulou

SPECIAL TEACHING STAFF
Anna Charalambous
Niki Chartosia