ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (πατήστε για να επεκτείνετε)
 • Καλωσόρισμα Προέδρου Τμήματος
  Εκ μέρους του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, σας καλωσορίζω στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η βιολογία βρίσκεται σήμερα στην αιχμή της σύγχρονης επιστήμης διεθνώς...συνέχεια
 • new position available
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
       Υποβολή αιτήσεων μέχρι 6 Μαρτίου, 2020  
   
       Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες