Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης σκοπεύει πολύ σύντομα να προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου μάστερ (MSc
στη Διοίκηση) και διδακτορικού (Ph.D.). Στο παρόν στάδιο, το Τμήμα προσφέρει προγράμματα MBA:

  • Επαγγελματικό Πρόγραμμα MBA (Μερικής Φοίτησης)
  • Πρόγραμμα MBA (Πλήρους Φοίτησης)

Το Επαγγελματικό Πρόγραμμα MBA προσφέρεται τόσο στης Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του προγράμματος MBA (www.mba.ucy.ac.cy).