Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης σκοπεύει πολύ σύντομα να προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου μάστερ (MSc
στη Διοίκηση) και διδακτορικού (Ph.D.). Στο παρόν στάδιο, το Τμήμα προσφέρει προγράμματα MBA:

  • Επαγγελματικό Πρόγραμμα MBA (Μερικής Φοίτησης)
  • Πρόγραμμα MBA (Πλήρους Φοίτησης)

Το Επαγγελματικό Πρόγραμμα MBA προσφέρεται τόσο στης Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του προγράμματος MBA (www.mba.ucy.ac.cy).