Χρήσιμες πληροφορίες:
Pantone Λογοτύπου
Πορτοκαλί: 144
Κίτρινο: 116
Πράσινο: 397

University of Cyprus gr University of Cyprus en
Λογότυπο στα Ελληνικά

Έγχρωμο: jpg, gif
Λογότυπο στα Αγγλικά

Colour: jpg, gif
University of Cyprus grayscale gr University of Cyprus grayscale en
Λογότυπο στα Ελληνικά

Ασπρόμαυρο: jpg, gif
Λογότυπο στα Αγγλικά

Grayscale: jpg, gif
University of Cyprus 2gr University of Cyprus grayscale 2en
Δίγλωσσο Λογότυπο

Έγχρωμο: jpg, gif
Δίγλωσσο Λογότυπο
Grayscale: jpg, gif

Τα λογότυπα διατίθενται και σε μορφή eps από το Γραφείο Επικοινωνίας