1. Παρουσίαση KPMG | 20 Μαρτίου 2019 | 11:30- 12:30 | OEΔ01, Αίθουσα Β223 

2. Εταιρική Παρουσίαση BakertillyΕταιρική Παρουσίαση Bakertilly | 20 Μαρτίου | 14:00 - 16:00 | ΟΕΔ 01, Αίθουσα Β224

3. Σεμινάριο Ψυχομετρικά Εργαλεία Πρόσληψης για φοιτητές Πανεπιστημίου Κύπρου | 20 Μαρτίου 2019 | 15:00- 16:30 | ΟΕΔ01, Αίθουσα Β223

4. Παρουσίαση Deloitte | 27 Μαρτίου 2019 | 11:30- 12:30 | ΟΕΔ 01, Αίθουσα Β224

5. Παρουσίαση Grant Thornton | 27 Μαρτίου 2019 | 14:30- 15:30 | ΟΕΔ 01, Αίθουσα Β224

6. Έκθεση Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας | 4 Απριλίου | 12:00 - 16:00 | Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

7. Συνδεθείτε στο Career System και ενημερωθείτε για νέα που αφορούν τη σταδιοδρομία σας!