Εκτύπωση
Μια πολύ χρήσιμη εμπειρία είναι η συμμετοχή σε Καλοκαιρινά Σχολεία που διοργανώνουν πάρα πολλά Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Τα Σχολεία αυτά μπορεί να είναι:
Τα προγράμματα αυτά μερικές φορές φέρουν και ECTS τα οποία προσμετρούν προς την απόκτηση του πτυχίου σας. Καλό είναι να ελέγχετε και με το Τμήμα σας εκ των προτέρων κατά πόσο θα αναγνωριστούν αυτά τα ECTS.
 
Τα οφέλη από τη συμμετοχή σας είναι πάρα πολλά:
 
Πληροφορίες για Καλοκαιρινά Σχολεία μπορείτε να βρείτε στο Career System του Γραφείου Σταδιοδρομίας, στην ιστοσελίδα http://www.ucy.ac.cy/career/el/summer-schools-conferences-and-trainings, στις ιστοσελίδες Πανεπιστημίων, καθώς και στους πιο κάτω συνδέσμους: