Πώς να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία
O όρος ''εργασιακή εμπειρία'' είναι ίσως από τους πιο συχνούς σε προκηρύξεις θέσεων εργασίας. Είναι επίσης από τους όρους που δυσκολεύουν τους νέους απόφοιτους στην προσπάθεια τους να βρουν δουλειά, πολύ απλά επειδή δεν την έχουν.
 
Ωστόσο, η εργασιακή εμπειρία μπορεί να αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών σας με άλλους τρόπους:
 • Πρακτική Άσκηση ή Τοποθέτηση σε Επιχειρήσεις
 • Εργασία μερικής ή εποχιακής απασχόλησης
 • Επισκέψεις σε Εργοσότες
 • Παρακολούθηση εργασιών υπό μορφή shadowing
 • Εθελοντισμός και Συμμετοχή σε Δραστηριότητες
  
Ποιος ο στόχος της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας;
Είναι βασικό να ξεκαθαρίσετε στο μυαλό σας γιατί ψάχνετε εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, ακόμα και αμέσως μετά. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί:
 • Για να διερευνήσετε ένα επάγγελμα
 • Για να αναπτύξετε επαγγλματικές και προσωπικές δεξιότητες 
 • Για να δικτυωθείτε με επαγγελματίες του κλάδου που σας ενδιαφέρει
 • Για να διευρύνετε τους ορίζοντες σας και να γνωρίσετε τον κόσμο της εργασίας
 • Για να μαζέψετε μερικά χρήματα
 • Για να γεμίσετε το χρόνο σας
Τα οφέλη από την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη είναι η διερεύνηση των επιλογών σας. Χωρίς πρακτική εμπειρία είναι δύσκολο να αποκρυσταλλώσετε άποψη για το τι θα θέλατε να κάνετε στο μέλλον ως επάγγελμα. Γενικά τα οφέλη χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:
 • Μαζεύετε επαγγελματική εμπειρία (π.χ. για το συγκεκριμένο επάγγελμα αλλά και commercial awareness)
 • Χρηματικά ή άλλα οφέλη, συνήθως πιο σημαντικά όπως η δικτύωση με επαγγελματίες του κλάδου που σας ενδιαφέρει
 • Ενισχύετε το «γνώθι σ'αυτόν». Μάθετε τι σας αρέσει, τι όχι, τι σας δίνει κίνητρο, ποιο εργασιακό περιβάλλον σας ταιριάζει κ.α.
 • Αποκτάκτε και αναπτύσετε δεξιότητες και ικανότητες όπως προφορική και γραπτή επικοινωνία, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, ομαδικότητα κ.α.
Επίσης οι εργοδότες προσβλέπουν σε νέες/φρέσκες ιδέες από τους φοιτητές/τριες που εργάζονται για να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, ενώ οι τελευταίοι θεωρούνται ότι μελλοντικά θα προσαρμοστούν πιο εύκολα κατά τη μετάβαση από τη πλήρη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο στην πλήρη εργοδότηση.
 
Κάνοντας την καλύτερη επιλογή
Επιλέξετε προσεκτικά πως θα αποκτήσετε την εργασιακή εμπειρία που ζητάτε αναλόγως των αναγκών σας. Εάν θέλετε για παράδειγμα να διευρενήσετε σε βάθος ένα επάγγελμα τότε μία τοποθέτηση (internship) 2-3 μηνών ίσως να είναι η καλύτερη επιλογή. Αντίθετα εάν θέλετε να διερευνήσετε 2-3 επαγγέλματα γιατί να μην επιδιώξετε πιο σύντομες παρουσίες σε 2-3 επιχειρήσεις με τη μορφή «εβδομάδας εργασίας» ή shadowing ή απλά συνομιλήστε με ένα επαγγελματία του κλάδου.
 
Που να ψάξετε για ευκαιρίες απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
 • Όλες οι θέσεις εργασίας αναρτώνται στο σύστημα του Γραφείου Σταδιοδρομίας ( Career System)
 • Πρόγραμμα Τοποθέτησης Φοιτητών σε Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας (Internships)
 • Συμμετοχή στις Ημέρες Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας όπου μπορείτε να έρθετε σε επαφή με επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Παρακολουθείτε τις αγγελίες
 • Κάνετε επαφές με επιχειρήσεις/οργανισμούς από μόνοι σας, χωρίς να περιμένετε να δείτε αγγελίες
 • Διεθνείς ευκαιρίες Internships
 • Οικογενειακές επιχειρήσεις, ακόμα και αυτοεργοδότηση
Να έχετε υπόψη σας ότι ένα μεγάλο ποσοστό ευκαιριών εργοδότησης δεν διαφημίζονται ποτέ. Για αυτό είναι χρήσιμο να κάνετε διευρενητικές επαφές κυρίως μέσω δικτύωσης (networking).