Εκτύπωση
 
Πώς να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία
O όρος ''εργασιακή εμπειρία'' είναι ίσως από τους πιο συχνούς σε αγγελίες. Είναι επίσης από τους όρους που δυσκολεύουν τους νέους απόφοιτους στην προσπάθεια τους να βρουν δουλειά, πολύ απλά επειδή δεν την έχουν.
 
Η εργασιακή εμπειρία μπορεί να αποκτηθεί όμως ακόμα και κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.
 
Μπορεί να είναι υπό την μορφή τοποθετήσεων, internships, εργασία μερικής ή εποχιακής απασχόλησης ή ακόμα και με επισκέψεις σε εργοδότες, παρακολούθηση των εργασιών τους (shadowing) , ακόμα και με εθελοντισμό.
 
Ποιος ο στόχος της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας;
Είναι βασικό να ξεκαθαρίσετε στο μυαλό σας γιατί ψάχνετε εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, ακόμα και αμέσως μετά. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί:
Τα οφέλη από την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη είναι η διερεύνηση των επιλογών σας. Χωρίς πρακτική εμπειρία είναι δύσκολο να αποκρυσταλλώσετε άποψη για το τι θα θέλατε να κάνετε στο μέλλον ως επάγγελμα. Γενικά τα οφέλη χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:
Επίσης οι εργοδότες προσβλέπουν σε νέες/φρέσκες ιδέες από τους φοιτητές που εργάζονται για να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, ενώ οι τελευταίοι θεωρούνται ότι μελλοντικά θα προσαρμοστούν πιο εύκολα κατά τη μετάβαση από τη πλήρη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο στην πλήρη εργοδότηση.
 
Κάνοντας την καλύτερη επιλογή
Επιλέξετε προσεκτικά πως θα αποκτήσετε την εργασιακή εμπειρία που ζητάτε αναλόγως των αναγκών σας. Εάν θέλετε για παράδειγμα να διευρενήσετε σε βάθος ένα επάγγελμα τότε μία τοποθέτηση (internship) 2-3 μηνών ίσως να είναι η καλύτερη επιλογή. Αντίθετα εάν θέλετε να διερευνήσετε 2-3 επαγγέλματα γιατί να μην επιδιώξετε πιο σύντομες παρουσίες σε 2-3 επιχειρήσεις με τη μορφή «εβδομάδας εργασίας» ή shadowing ή απλά συνομιλήστε με ένα επαγγελματία του κλάδου.
 
Που να ψάξετε για ευκαιρίες απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
 
Να έχετε υπόψη σας ότι ένα μεγάλο ποσοστό ευκαιριών εργοδότησης δε διαφημίζονται ποτέ. Για αυτό είναι χρήσιμο να κάνετε διευρενητικές επαφές κυρίως μέσω δικτύωσης (networking).