Προγραμματισμός Σταδιοδρομίας

Ο Προγραμματισμός ή Σχεδιασμός Σταδιοδρομίας είναι μια σύνθετη διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει για μια ζωή. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιλογή επαγγέλματος, την επαγγελματική ανάπτυξη και επιτυχία καθώς και την συνταξιοδότηση. Η διαδικασία αυτή είναι δυναμική, καθώς πολλές αποφάσεις μπορεί να αλλάξουν στην πορεία και η αναπροσαρμογή των σχεδίων μας είναι συνήθως αναγκαία.
 
Μέσα από αυτό το μέρος της ιστοσελίδας μας θέλουμε να αναφερθούμε σε κάποια κύρια εργαλεία που έχετε στη διάθεση σας, για τον καλύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό της δικής σας σταδιοδρομίας. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν την αυτογνωσία, τη διευρεύνηση των επιλογών σας μέσω καλοκαιρινών τοποθετήσεων και άλλων ευκαιριών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, τη συμμετοχή σε καλοκαιρινά σχολεία, σε σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων κ.α.