Κανόνες
Έντυπα για Εργοδότηση Φοιτητών Εντός ΠΚ
 
Πιο κάτω, μπορείτε να βρείτε τα έντυπα που αφορούν την εργοδότηση ωρομίσθιων φοιτητών για μερική απασχόληση εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου:  
 
Έντυπα για Εργοδότες
 
Εγχειρίδια
 
Εκδόσεις
  • Υπηρεσίες Γραφείου Σταδιοδρομίας
  • Υπηρεσίες προς Εργοδότες
  • Εξεύρεση Εργασίας - Βιογραφικό Σημείωμα - Συνοδευτική Επιστολή - Αυτοπεριγραφική Έκθεση - Συνέντευξη