Κέντρα Αξιολόγησης - Assessment Centers
Πολλοί εργοδότες πιστεύουν ότι μια απλή συνέντευξη πρόσληψης δεν μπορεί να τους δείξει αρκετά για ένα υποψήφιο, ιδιαίτερα για το πώς θα συνεργάζεται με τους άλλους και έτσι χρησιμοποιούν μια πλειάδα εργαλείων επιλογής προσωπικού.
 
Αυτά συνήθως συνοψίζονται στον όρο Κέντρα Αξιολόγησης (ΚΑ) ή Assessment Centers στα αγγλικά. Το τι περιλαμβάνει ένα ΚΑ μπορεί να διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση αλλά γενικά, μπορεί να περιλαμβάνει τεστ προσωπικότητας και διοικητικής επάρκειας, business games, case studies, ομαδικές συζητήσεις, παρουσιάσεις, συνεντεύξεις, κοινωνικοποίηση, συναντήσεις κ.α.
 
Πώς αξιολογείστε;
Ο εργοδότης έχει ένα κατάλογο με δεξιότητες και ικανότητες που ζητά, και έναντι των οποίων σας αξιολογεί μετά από κάθε άσκηση ή συνέντευξη. Αυτές οι δεξιότητες/ικανότητες περιλαμβάνουν:
  • Δημιουργική επίλυση προβλημάτων
  • Ομαδικότητα
  • Αποτελεσματική επικοινωνία
  • Διαχείριση περίπλοκων θεμάτων
  • Εμπορική αντίληψη (commercial awareness)
  • Θέληση και κίνητρο για δουλειά
  • Πρωτοβουλία
  • Δυνατότητα επηρεασμού και καθοδήγησης άλλων
  • Κατανόηση τεχνικών ζητημάτων
 
Ο αξιολογητής σας βαθμολογεί μετά το τέλος της κάθε άσκησης. Εάν νομίζετε ότι δεν τα πήγατε όσο καλά θα θέλατε σε κάποια άσκηση, να θυμάστε ότι αυτό που μετρά είναι η συνολική σας αξιολόγηση, οπόταν μην απογοητευτείτε, και συνεχίστε δυνατά!
assesement center1