Οι Ημέρες Σταδιοδρομίας προσφέρουν στους φοιτητές και τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κύπρου την ευκαιρία να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με εργοδότες, να μάθουν για κενές θέσεις εργασίας και άλλες ευκαιρίες, να δικτυωθούν, να ρωτήσουν, να μάθουν και γενικά να ενημερωθούν για τα διάφορα επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν, τις απαιτήσεις και τις προοπτικές τους.
 
Μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ προσφέρονται σεμινάρια και παρουσιάσεις σε σχέση με θέματα όπως: επιτυχημένη παρουσία σε συνέντευξη, πρώτες εντυπώσεις, συμβουλές επαγγελματισμού, προοπτικές, προκλήσεις και ευκαιρίες εντός του κλάδου, ενώ επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού παραλαμβάνουν και αξιολογούν βιογραφικά.
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις Ημέρες Σταδιοδρομίας μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://www.ucy.ac.cy/careerfair/