Συνεργαζόμαστε στενά με εταιρείες και οργανισμούς, με στόχο τη διασύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου μας με την αγορά εργασίας.
 
Μέσω του Γραφείου Σταδιοδρομίας προσφέρονται οι πιο κάτω υπηρεσίες σε εταιρείες και οργανισμούς:
 
Κενές θέσεις εργασίας αποκλειστικά σε φοιτητές/απόφοιτους του ΠΚ μέσω του Γραφείου Σταδιοδρομίας

Σας βοηθάμε να ικανοποίησετε τις ανάγκες πρόσληψης προσωπικού, προωθώντας τις κενές θέσεις εργασίας μερικής ή πλήρους απασχόλησης στοχευμένα στους φοιτητές και στους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου, βοηθώντας σας να εξοικονομήσετε χρόνο. 

 • Επικοινωνούμε στοχευμένα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται η θέση εργασίας, λαμβάνοντας υπόψην κριτήρια όπως ακαδημαϊκό υπόβαθρο, επίπεδο σπουδών, βαθμολογία, περιοχή κλπ.
 • Οι θέσεις αναρτώνται διαδικτυακά στο Career System του Γραφείου Σταδιοδρομίας, στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου μας.
 • Αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα ειδοποίησης σε συγκεκριμένες ομάδες υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια.
 • Κοινοποιείται ενημερωτικό δελτίο με τις θέσεις εργασίας σε εβδομαδιαία βάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Γραφείου Σταδιοδρομίας, με ελεγχόμενη πρόσβαση στις πληροφορίες, μόνο από φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου μας. 
 • Συγκεντρώνουμε τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων και προβαίνουμε σε πρώτο έλεγχο.
 • Τα βιογραφικά σημειώματα συγκεντρώνονται από την ομάδα μας και αποστέλλονται κοντά σας με τη λήξη της προθεσμίας. 
 • Δίνεται η δυνατότητα οι συνεντεύξεις να διευθετηθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατόπιν συνεννόησης με την ομάδας μας.
 
Ημέρες Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας

Οι Ημέρες Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας διοργανώνονται κάθε Απρίλιο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και φιλοξενούν πέραν των 70 εργοδοτών. Περιλαμβάνουν σειρά δραστηριοτήτων όπως Έκθεση Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας, Ακαδημία Καριέρας, Mock Interviews/ CV Clinic, Εργοδότηση, Παρουσιάσεις και Συζητήσεις. 

 • Έκθεση Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας: Δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχετε με δικό σας περίπτερο και να ενημερώσετε τους φοιτητές και τους απόφοιτους για τις δραστηριότητές σας, να συγκεντρώσετε βιογραφικά σημειώματα από φιλόδοξους υποψήφιους και να ανακοινώσετε τυχόν κενές θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης. 
 • Ακαδημία Καριέρας:  Δίνεται η δυνατότητα να διοργανώσετε σεμινάριο ή εργαστήριο με στόχο να βοηθήσετε τους φοιτητές να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους. Παραδείγματα τέτοιων σεμιναρίων είναι η σωστή παρουσία σε μια συνέντευξη, ικανότητες επικοινωνίας, ικανότητες παρουσιάσεων, κέντρα αξιολόγησης κ.α. Η παρουσίαση του σεμιναρίου/ εργαστηρίου μπορεί να γίνει είτε από μέλη της εταιρείας σας ή από άλλο εκπαιδευτικό οίκο της επιλογής σας.
 • Παρουσιάσεις και Συζητήσεις: Δίνεται η δυνατότητα να κάνετε παρουσίαση ή να συμμετέχετε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για θέματα που αφορούν εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τάσεις και προοπτικές σε συγκεκριμένους κλάδους δραστηριοποίησης, επαγγέλματα κλπ. 
 • Σύμβουλοι σε Εργαστήρια CV Clinic και Mock Interviews:  Εάν έχετε εμπειρία σε θέματα επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, έχετε τη δυνατότητα να στελεχώσετε ως “σύμβουλοι” τα εργαστήρια CV Clinic και Mock Interviews, παρέχοντας καθοδήγηση στους φοιτητές και απόφοιτους σχετικά με τη σύνταξη του βιογραφικού τους σημειώματος και την παρουσία τους σε συνεντεύξεις πρόσληψης.
 • Συνεντεύξεις Πρόσληψης: Εάν επιθυμείτε να ανακοινώσετε πιθανές κενές θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης, να συλλέξετε βιογραφικά σημειώματα από ενδιαφερόμενους και να διεξάγετε συνεντεύξεις πρόσληψης στο πλαίσιο της Έκθεσης, τότε το Γραφείο Σταδιοδρομίας σας βοηθά με όλο το συντονισμό της διαδικασίας.
 • Speed Mentoring: Δίνεται η δυνατότητα να μοιραστείτε την εμπειρία σας με τους φοιτητές και απόφοιτους μας και να δώσετε σε αυτούς χρήσιμες συμβουλές ως μέντορες.  
 • Χορηγός: Εάν επιθυμείτε να προβάλετε την εταιρεία/οργανισμό σας ακόμη περισσότερο έχετε τη δυναότητα να γίνετε χορηγοί της εκδήλωσης.
 
Ημέρες Εργοδότησης

Δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία σας να συμμετέχει στις Ημέρες Εργοδότησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό το Γραφείο Σταδιοδρομίας ανακοινώνει θέσεις εργασίας που απευθύνονται σε  τελειόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε νέους απόφοιτους, με στόχο την εξεύρεση ιδανικών υποψηφίων πριν ακόμη ενταχθούν στην αγορά εργασίας.  Η εταιρεία φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο μας για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.  Οι Ημέρες Εργοδότησης διοργανώνονται συνήθως τον Φεβρουάριο.

 
Εταιρικές Παρουσιάσεις και Παρουσιάσεις Προγραμμάτων Προσλήψεων 

Σας βοηθάμε να γνωστοποιήσετε στη φοιτητική κοινότητα τις δραστηριότητες της εταιρείας σας, να ενημερώσετε για νέες τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο δραστηριοποίησης σας και να πληροφορήσετε για τις ευκαιρίες απασχόλησης για φοιτητές και νέους απόφοιτους (π.χ. προγράμματα πρόσληψης νέων αποφοίτων, πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, θέσεις εργασίας, κλπ). Οι παρουσιάσεις διευθετούνται συνήθως κάθε Τετάρτη απόγευμα ή στο πλαίσιο κάποιου μαθήματος κατόπιν συνεννόησης με το ακαδημαϊκό Τμήμα. 

Παρουσιάσεις Επαγγελμάτων (Career Talks

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας διοργανώνει παρουσιάσεις επαγγελμάτων με σκοπό να ενημερώνονται οι φοιτητές από πρώτο χέρι για τους διάφορους επαγγελματικούς κλάδους και τις προοπτικές τους. Το Γραφείο προσκαλεί επαγγελματίες οι οποίοι πραγματοποιούν παρουσιάσεις περισσότερο γενικού περιεχομένου και λιγότερο επικεντρωμένες στις εταιρείες τους.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων

Η διοργάνωση από την εταιρεία σας ενός σεμιναρίου ικανοτήτων/δεξιοτήτων είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να προσελκύσετε μελλοντικά φοιτητές. Παραδείγματα τέτοιων σεμιναρίων είναι η σωστή παρουσία σε μια συνέντευξη, ικανότητες επικοινωνίας, ικανότητες παρουσιάσεων, κέντρα αξιολόγησης κ.α. Η παρουσίαση του σεμιναρίου/ εργαστηρίου μπορεί να γίνει είτε από μέλη της εταιρείας σας ή από άλλο εκπαιδευτικό οίκο της επιλογής σας.

Εργαστήρια Κλινικής Βιογραφικών και Προσομοίωσης Συνέντευξης

Στελέχη της εταιρείας σας μπορούν να συμμετέχουν σε Εργαστήρια Κλινικής Βιογραφικών και Προσομοίωσης Συνέντευξης, βοηθώντας τους φοιτητές μας με τις πολύτιμες συμβουλές τους τόσο στο πώς να παρουσιάσουν το βιογραφικό τους σημείωμα όσο και στο πώς να παρουσιάσουν τον εαυτό τους σε μια συνέντευξη.