Όλες οι ευκαιρίες για συμμετοχή σε καλοκαιρινά προγράμματα (summer schools) ή άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, αναρτώνται στο σύστημα του Γραφείου Σταδιοδρομίας Career System