Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει Ημέρες Σταδιοδρομίας 2020: Tomorrow Empowered στις 17 - 18 Μαρτίου 2020, στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη.

Οι Ημέρες Σταδιοδρομίας 2020: Tomorrow Empowered απευθύνονται στους φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που θα συμβάλουν:

  • Στη διασύνδεση των φοιτητών και των αποφοίτων μας με πιθανούς εργοδότες (εταιρείες και οργανισμούς).
  • Στην παροχή ευκαιριών εργοδότησης ή πρακτικής άσκησης από εταιρείες και οργανισμούς και στη δυνατότητα πρόσληψης φοιτητών και αποφοίτων στο πλαίσιο της Έκθεσης Σταδιοδρομίας.
  • Στην ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων για διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, για τις τάσεις, τις ευκαιρίες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.
  • Στην καθοδήγηση των φοιτητών και αποφοίτων από έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα καριέρας, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και συνέντευξης πρόσληψης.
  • Στην ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων σε θέματα επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας, καθώς και ενημέρωσή τους για άλλα προγράμματα που συμβάλλουν στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.

Στις Ημέρες Σταδιοδρομίας 2020: Tomorrow Empowered συμμετέχουν μεγάλες, μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων τόσο στην Κύπρο και όσο και στο εξωτερικό. Έχουν την ευκαιρία να προβάλουν το έργο τους και να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητά τους, εξασφαλίζοντας συμμετοχή στην Έκθεση με ένα δικό τους περίπτερο/εκθετήριο. Η εκδήλωση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για ανίχνευση υψηλού επιπέδου φοιτητών και αποφοίτων για υφιστάμενες ή μελλοντικές θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης, μέσω της συγκέντρωσης βιογραφικών σημειωμάτων και προσωπικών συναντήσεων ή συνεντεύξεων με ενδιαφερομένους.  Στην Έκθεση θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δράση και τα προγράμματά τους κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί και άλλοι φορείς στην Κύπρο που σχετίζονται με θέματα παιδείας, νεολαίας, πολιτισμού, αθλητισμού και τουρισμού.

 

 

1αsm   10sm   IMG 0427sm