Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (Κτήριο 8)
Πανεπιστημιούπολη