ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Ιωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΜΕΛΗ

Σταυρούλα Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια

Πάνος Παπαναστασίου, Καθηγητής

Μιχάλης Πέτρου, Καθηγητής

Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πέτρος Κωμοδρόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μαρίνα Νεοφύτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δήμος Χαρμπής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Τμήματος

Συμεών Χριστοδούλου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής

Δημήτριος Λουκίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Παναγιώτης Ρουσής, Επίκουρος Καθηγητής

Λουκάς Δημητρίου, Λέκτορας

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αναστασία Ανδρέου
Σάββας Γεωργίου
Σαββίνα Παναγή
Θωμάς Ευσταθίου