Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Καλωσορίσατε στον ιστοχώρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτές τις ιστοσελίδες, θα βρείτε πληροφορίες για τα ακαδημαϊκά προγράμματα...περισσότερα
 
Δημήτριος Λουκίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος

Επόμενο διαδικτυακό σεμινάριο του Τμήματος

Synergetic design, assessment and retrofitting approaches for sustainable and resilient communities

Dr. Anastasios Tsiavos - Lecturer at ETH Zurich

Τετάρτη, 06 Οκτωβρίου 2021, 17:00-18:00

Περισσότερα…

Επόμενο διαδικτυακό σεμινάριο του Τμήματος

Photocatalysis: Recent advances on water treatment and antifouling / self-cleaning coatings

Giovanni Palmisano - Associate Professor of Chemical Engineering, Khalifa University

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021, 17:00-18:00

Περισσότερα...

Επόμενο διαδικτυακό σεμινάριο του Τμήματος

Cyanobacterial metabolites with negative effects on water quality; cyanotoxins and taste & odor compounds

Triantafyllos Kaloudis, Quality Control Department, Athens Water Supply & Sewerage Company, EYDAP SA, Greece | Research Associate, Institute of Nanoscience & Nanotechnology, NCSR Demokritos, Athens, Greece
Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021, 17:00-18:00

Περισσότερα…

Σεμινάρια για το Εαρινό Εξάμηνο 2021

Δελτίο Τύπου: Κατασκευαστικός τομέας

Κατεδαφίσεις Διατηρητέων Κτηρίων

Ανακοίνωση καθηγητών/τριών του Τμήματος για κατεδαφίσεις διατηρητέων κτηρίων στη Λευκωσία
 
 • Seismic response of ancient columns and colonnades (KIONES2D)
 • Investigation of structural pounding of conventionally-supported and seismically isolated buildings (POUND3D)
 • Shake table experiments (CEE 325 – Computer-Aided Structural Analysis)
 • Shake table experiments with single-degree of freedom systems (CEE 325)
 • Shake table experiments with multi-degree of freedom systems (CEE 325)
 • Field measurements –Dynamics of the Atmosphere and Air pollution
 • Computational Fluid Dynamics Simulations – Wind flow in complex urban complexes
 • CEE483 – 3rd-4th year Flow Transport Phenomena in Environmental Engineering: Wind tunnel measurements
 • CEE272 – 2nd year Experimental Fluid Mechanics: Falling Ball Viscometer, Jet Impact and Drag force on spheres
 • Pilot-scale reactors installed at the University of Cyprus for the treatment of urban and agroindustrial wastewater
 • Ecotoxicity bioassays
 • Outreach activities of GAIA-Laboratory of Environmental Engineering
 • Outreach activities of GAIA-Laboratory of Environmental Engineering
 • Experimental activities in the framework of the course 'Wastewater management’ CEE 480
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • Main analytical equipment housed at the GAIA-Laboratory of Environmental Engineering
 • Pilot-scale reactors installed at the University of Cyprus for the treatment of urban and agroindustrial wastewater
 • Environmental Fluid Mechanics Laboratory: Research Activities
 • Environmental Fluid Mechanics Laboratory: Research Activities
 • European Seismic Hazard Map
 • Failure of Monument after the 2009 L’Aquila Earthquake
 • In Plane-Shear Cracks.
 • (1)Three-Dimensional Finite Element Model,(2)Force-Displacement Relationship used in the Friction Springs that Connect the Timber Beams with the Walls(3)
 • Simulation of Timer Laced Masonry – Gap Elements for Foundation and Springs for Timer Laced Walls
 • Photο of participants in the 11th International Workshop on Bifurcation and Degradation in Geomaterials - IWBDG2017, 21-25 May, Limassol, Cyprus
Previous ◁ | ▷ Next