• Ποιες είναι οι απαιτήσεις για απόκτηση διπλώματος Μάστερ;

Οι απαιτήσεις για απόκτηση διπλώματος Μάστερ είναι:

  • Φοίτηση διάρκειας 3 τουλάχιστον εξαμήνων – μέγιστη διάρκεια φοίτησης 8 εξάμηνα
  • Συμπλήρωση 90 – 120 ECTS (75 ECTS για τα επαγγελματικά προγράμματα)
  • Ικανοποίηση άλλων κριτηρίων που θα θέσει το τμήμα (π.χ. εκπόνηση διπλωματικής εργασίας)
 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις για απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος;

Οι απαιτήσεις για απόκτηση διπλώματος Διδακτορικού επιπέδου είναι:

  • Φοίτηση διάρκειας 6 τουλάχιστον εξαμήνων – μέγιστη διάρκεια φοίτησης 16 εξάμηνα
  • Συμπλήρωση 240 ECTS (60 ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου - η κατοχή διπλώματος επιπέδου Μάστερ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως το φοιτητή από αυτή την απαίτηση, 120 ECTS για το καθαρά ερευνητικό μέρος του προγράμματος και οι υπόλοιπες ECTS αφορούν την περιεκτική εξέταση, την ετοιμασία και παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης, τη συγγραφή της Διδακτορικής διατριβής, κ.λπ)
  • Επιτυχία σε περιεκτική εξέταση μέχρι και το πέμπτο εξάμηνο φοίτησης
  • Εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής που αποτελεί σημαντική συμβολή στο οικείο γνωστικό αντικείμενο
 • Πόσο κοστίζει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ;

Τα δίδακτρα για τα προγράμματα επιπέδου Μάστερ έχουν ως εξής:

  • Προγράμματα Μάστερ: Ευρώ 5,125 ανά πρόγραμμα
  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ: Ευρώ 10,250
 • Πόσο κοστίζει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου;

Τα δίδακτρα για τα προγράμματα Διδακτορικού Επιπέδου έχουν ως εξής:

  • Διδακτικό Στάδιο: ευρώ 427 ανά μάθημα (μέχρι ευρώ 5,125)
  • Ερευνητικό Στάδιο: ευρώ 854 ανά εξάμηνο (σύνολο ευρώ 3,416)
  • Συγγραφικό Στάδιο: ευρώ 170 ανά εξάμηνο