Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Καλώς Ήλθατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η Χημεία είναι μια βασική Φυσική Επιστήμη. Βασικός της στόχος είναι η μελέτη των μετασχηματισμών της ύλης δια μέσου χημικών αντιδράσεων. Για να επιτύχει τους στόχους της η Χημεία έχει αναπτύξει ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο από συνθετικές και αναλυτικές μεθοδολογίες. Οι συνθετικές της τεχνικές οδηγούν στη σύνθεση νέων μορίων μέσα από χημικούς μετασχηματισμούς, ενώ οι αναλυτικές τεχνικές επιτρέπουν την ταυτοποίηση και μέτρηση όλων των συστατικών των χημικών συστημάτων.
  • Βράβευση Ερευνητικής Εργασίας
  • 13ο Συνέδριο Χημείας Κύπρου - Ελλάδας
  • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EURAD
  • Best Poster Award - Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης
  • Βράβευση Δρ.Γεωργίας Ζησσίμου
  • Chemical Society Reviews
  • Volatolomics Research Laboratory
  • Radio-Analytical and Environmental Research Lab
  • SupraMolecural and Fullerene Chemistry Research Group