Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διατίθεται ο υπαίθριος χώρος του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων προς ενοικίαση.
 
Για πληροφορίες και κρατήσεις παρακαλώ ακολουθήστε το σύνδεσμο http://applications.ucy.ac.cy/rooms_reservations/main 
 
Υπαίθριος Χώρος 1 1 Υπαίθριος Χώρος 4 4