Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διατίθενται οι ακόλουθες αίθουσες και χώροι προς ενοικίαση:
 
 Αίθουσα 010, Κτήριο ΚΟΔ07 Room 010 Building 7  2 
 Αίθουσα 018, Κτήριο ΚΟΔ07  Room 18 Building 7 2
 Προθάλαμος, Κτήριο ΚΟΔ07  Isogeio Building 7
Υπαίθριος Χώρος
Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
Υπαίθριος Χώρος 1 1
Αμφιθέατρο ΣΕΚΚΙ Β115 Αμφιθ.ΣΕΚΚΙ B115
 
 
 
Για πληροφορίες και κρατήσεις παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο