Μαθήματα Κινέζικης Γλώσσας

Παρακαλώ επιλέξτε μάθημα:

 1. Κινέζικα/ HSK 1
 2. Κινέζικα/HSK 2
 3. Κινέζικα/HSK 3
 4. Κινέζικα/HSK 4
 5. Μαθήματα Προετοιμασίας HSK2
 6. Μαθήματα Προετοιμασίας HSK3
Έντυπο αίτησης:

Περιγραφή Μαθημάτων:

 

Κινέζικα/HSK1

 • Μέρες: Δευτέρα & Τετάρτη
 • Ώρα: 18:30μ.μ - 20:00μ.μ
 • Διάρκεια: 15 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 2η Σεπτεμβρίου - 14η Δεκεμβρίου (45 ώρες)
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 5-15
 • Δίδακτρα: €300 + κόστος εκπαιδευτικού υλικού
 • Χώρος διεξαγωγής: LRC 019
 
Κινέζικα/HSK 2
 
 • Μέρες: Τρίτη & Πέμπτη
 • Ώρα: 18:30μ.μ - 20:00μ.μ
 • Διάρκεια: 15 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 1η Σεπτεμβρίου - 10η Δεκεμβρίου (45 ώρες)
 • Προαπαιτούμενο: Κινέζικα/Επίπεδο 1
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 5-15
 • Δίδακτρα: €300 + κόστος εκπαιδευτικού υλικού
 • Χώρος διεξαγωγής: SFC 07, αίθουσα 018
 

Κινέζικα/HSK 3.1

 • Μέρες: Δευτέρα & Τετάρτη
 • Ώρα: 18:30μ.μ - 20:00μ.μ
 • Διάρκεια: 15 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 2η Σεπτεμβρίου - 14η Δεκεμβρίου (45 ώρες)
 • Προαπαιτούμενο: Κινέζικα/HSK 2
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 5-15
 • Δίδακτρα: €300 + κόστος εκπαιδευτικού υλικού
 • Χώρος διεξαγωγής: SFC 07, αίθουσα 018
 
Κινέζικα/HSK 3.2
 • Μέρες: Tρίτη & Πέμπτη
 • Ώρα: 18:30μ.μ - 20:00μ.μ
 • Διάρκεια: 15 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 1η Σεπτεμβρίου - 10η Δεκεμβρίου (45 ώρες)
 • Προαπαιτούμενο: Κινέζικα/HSK 3.1
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 5-15
 • Δίδακτρα: €300 + κόστος εκπαιδευτικού υλικού
 • Χώρος διεξαγωγής: LRC 019

 

Κινέζικα/HSK 4.1

 • Μέρες: Δευτέρα & Τετάρτη
 • Ώρα: 18:30μ.μ - 20:00μ.μ
 • Διάρκεια: 15 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 2η Σεπτεμβρίου - 14η Δεκεμβρίου (45 ώρες)
 • Προαπαιτούμενο: Κινέζικα/HSK 3.2
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 5-15
 • Δίδακτρα: €300 + κόστος εκπαιδευτικού υλικού
 • Χώρος διεξαγωγής: Conference Room, Confucius Institute