Μαθήματα εκμάθησης Κινεζικής Γλώσσας 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
Σε όλα τα επίπεδα μαθημάτων εγγυόμαστε:
 Συστηματική διδασκαλία του μαθησιακού υλικού
 Ταχεία και ουσιαστική πρόοδο
 Ορθά δομημένα προγράμματα μαθημάτων βασισμένα σε αποτελεσματικές μεθόδους μάθησης
 Διδακτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο σε κάθε γλωσσικό επίπεδο
 Ανάθεση εργασιών για το σπίτι και διόρθωσή τους σε τακτική βάση
 Διεξαγωγή εξετάσεων σε τακτική βάση για αξιολόγηση απόδοσης κάθε μαθητή

Οι ακόλουθες υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν για όλους τους μαθητές:
• Κατατακτήριο τεστ (Placement Test)
• Χρήση από τους μαθητές του Κέντρου Πληροφοριών του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο ΠΚ και των πολυμεσικών εργαστηρίων

ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το πρόγραμμα των μαθημάτων χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα. Ο τίτλος και οι εργασίες κάθε μαθήματος συμμορφώνονται με το Κοινό Γλωσσικό Πλαίσιο Αναφοράς:
 
 
HSKK HSK CLPS
HSKK (Intermediate Level) HSK (Level IV) Level IV
  HSK (Level III) Level III
HSKK (Primary Level) HSK (Level II) Level II
  HSK (Level I) Level I
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Επίπεδο 1: για συμμετέχοντες με στοιχειώδη ή και καθόλου προηγούμενη γνώση της γλώσσας
Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δύνανται να επιτύχουν στο HSK (Επίπεδο I) μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν πολύ απλές κινεζικές λέξεις και φράσεις και να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας.

Επίπεδο 2: για συμμετέχοντες με κάποια προηγούμενη γνώση της γλώσσας
Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δύνανται να επιτύχουν στο HSK (Επίπεδο II) κατανοούν σε ικανοποιητικό βαθμό βασικούς όρους της Κινεζικής γλώσσας, και επικοινωνούν σε απλές καθημερινές καταστάσεις, οι οποίες απαιτούν άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα της καθημερινότητας.
 
Επίπεδο 3: για συμμετέχοντες με καλή προηγούμενη γνώση της γλώσσας
Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δύνανται να επιτύχουν στο HSK (Επίπεδο III) έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν στην Κινεζική γλώσσα τόσο σε θέματα καθημερινότητας, όσο και σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο.
 
Επίπεδο 4: για συμμετέχοντες με πολύ καλή προηγούμενη γνώση της γλώσσας
Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δύνανται να επιτύχουν στο HSK (Επίπεδο IV) διαθέτουν την ικανότητα να συνομιλούν στην Κινεζική γλώσσα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να επικοινωνούν άπταιστα με γηγενείς Κινέζους ομιλητές.
 
 
Προσφέρουμε επίσης τα ακόλουθα Ειδικά Μαθήματα στο πρόγραμμά μας:
 
ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑTΙΕΣ 1

ΣΚΟΠΟΣ

Στο μάθημα "Κινεζική γλώσσα για επιχειρηματίες (Business Chinese)", θα βελτιώσετε την ικανότητα χρήσης της Κινεζικής γλώσσας στον επαγγελματικό τομέα. Θα διδαχθείτε τρόπους βελτίωσης της καθημερινής σας επικοινωνίας με συναδέλφους, προισταμένους, πελάτες, προμηθευτές ή συνεργάτες. Εξοικείωση με τρόπους επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου, συναντήσεις ή διαπραγματεύσεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις σε διαπολιτισμικό πλαίσιο.

TΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕTΑΙ ΣΕ:
 Επαγγελματίες με καλή βασική γνώση της γλώσσας, που θέλουν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
 Μαθητές και επαγγελματίες με καλές βασικές γλωσσικές δεξιότητες, που θέλουν να προετοιμαστούν για επιχειρηματικές συναλλαγές με Κινέζους επαγγελματίες ή σχετικές οντότητες.
Γλωσσικές Απαιτήσεις: Επίπεδο 1 (σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις
Γλώσσες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Προφορική και γραπτή επικοινωνία στον επαγγελματικό τομέα
 Λεξιλόγιο και ιδιώματα που σχετίζονται με την εργασία
 Προφορικές και γραπτές ασκήσεις για βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας στον επαγγελματικό τομέα
 Δημιουργία επιχειρηματικού εγγράφου DIN πρότυπο 5008 - κανόνων γραφής και μορφοποίησης κειμένου
 Σύνθεση σαφών και φιλικών προς τον πελάτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με προσοχή στην ορθογραφία, γραμματική ακρίβεια και την ορθή ορολογία
 Στρατηγικές για επαρκή συνομιλία στο τηλέφωνο, σε συναντήσεις και σε διαπραγματεύσεις
 Προσομοίωση καταστάσεων από τον επαγγελματικό τομέα για να ξεπεραστούν τυχόν γλωσσικά εμπόδια

ΜΑΘΗΜΑTΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 1 (ΑTΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑTΑ)

ΣΚΟΠΟΣ
Στο μάθημα "Προφορικού Λόγου 1" θα επεκτείνετε το εύρος και την ικανότητα έκφρασής σας στην κινεζική γλώσσα σε υψηλό επίπεδο. Θα βελτιστοποιήσετε τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται, για να ανταποκριθείτε σε μη προγραμματισμένες αλληλεπιδράσεις.

TΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕTΑΙ ΣΕ:
• Προχωρημένου επιπέδου μαθητές κινεζικής γλώσσας που επιθυμούν να βελτιώσουν τις υπάρχουσες προφορικές τους δεξιότητες.
• Ελάχιστες Απαιτήσεις Γλώσσας: Επίπεδο 1 (σύμφωνα με το κοινό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες)
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Γενικού περιεχομένου συνομιλίες
 Λεξιλόγιο και ιδιώματα χρησιμοποιούμενα κατά την προφορική επικοινωνία
 Ανάπτυξη τυπικών γλωσσικών λειτουργιών (π.χ. περιγραφή, σύνοψη, σύγκριση, αντίθεση, ερμηνεία, αξιολόγηση, ορισμός, παραδειγματισμός, ενημέρωση, επιχειρηματολογία, εξαγωγή συμπερασμάτων)
 Στρατηγικές διαχείρισης συνομιλίας (π.χ. περιστροφή, συνεργασία, ζητώντας διευκρινίσεις, ανταπόκριση με ευελιξία)
 Τεχνικές λεκτικών ασκήσεων και παρουσίασης
 Συζητήσεις βασιζόμενες σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και αντικείμενα
 Πρακτικές ασκήσεις προφοράς και τονισμού
 Πρακτικές ασκήσεις ακουστικής κατανόησης

ΜΑΘΗΜΑTΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 2 (ΑTΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑTΑ)

ΣΚΟΠΟΣ
Στο μάθημα "Προφορικού Λόγου 2" θα επεκτείνετε το εύρος και την ικανότητα έκφρασής σας στην κινεζική γλώσσα σε υψηλό επίπεδο. Θα βελτιστοποιήσετε τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται, για να ανταποκριθείτε σε μη προγραμματισμένες αλληλεπιδράσεις.

TΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕTΑΙ ΣΕ:
Προχωρημένου επιπέδου μαθητές κινεζικής γλώσσας που επιθυμούν να βελτιώσουν τις υπάρχουσες προφορικές τους δεξιότητες.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Γλώσσας: Επίπεδο 2 (σύμφωνα με το κοινό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Γενικού περιεχομένου συνομιλίες
 Εκμάθηση λεξιλογίου θεματικών ενοτήτων, το οποίο συνηθίζεται να χρησιμοποιείται στις παρουσιάσεις
 Φωνητικές ασκήσεις, αυτο-παρουσίαση, χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου, γλώσσα σώματος
 Ανάπτυξη τυπικών γλωσσικών τεχνικών παρουσίασης (π.χ. ανάλυση στόχων ομάδας, δομή, περιεχόμενο και εξέλιξη, δραματουργία, σενάριο, flashcards, δημιουργία φυλλαδίων, PowerPoint ως μέσο παρουσίασης, ανάπτυξης και σχεδιασμού διαφανειών, χρησιμοποιώντας γραφήματα, διαχείριση χρόνου κ.ά.)
 Στρατηγικές διαχείρισης συνομιλίας (π.χ. παραφράσεις ερωτήσεων, έλεγχος ερωτήσεων, αποδοχή κενών στις γνώσεις, απάντηση σε αντιρρήσεις και επιθετικές ερωτήσεις, έκφραση ευχαριστιών)
 Αντιμετώπιση νευρικότητας, άγχους και λαθών
 Πρακτικές ασκήσεις προφοράς και τονισμού
 Πρακτικές ασκήσεις ευχέρειας λόγου

ΜΑΘΗΜΑTΑ ΠΡΟΕTΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕTΑΣΕΩΝ HSK (ΓΙΑ ΕΞΩTΕΡΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗTΕΣ)

ΣΚΟΠΟΣ

Στα "Μαθήματα Προετοιμασίας εξετάσεων HSK (HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4)" (για εξωτερικούς μαθητές), οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται και προετοιμάζονται με τη μορφή των εξετάσεων HSK.
• Θα προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις ακολουθώντας διαγνωστικές δοκιμασίες
• Προσφέρουμε δοκιμαστική εξέταση, η οποία διορθώνεται και συζητείται μαζί σας

ΔΙΔΑΚTΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Για το επίπεδο HSK 1, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα εγχειρίδια:
 HSK 1 Standard Course Textbook, Jiang Liping, Beijing 2014. ISBN: 978-7-5619-3709-9
 HSK 1 Standard Course Workbook. Jiang Liping, Beijing 2014. ISBN: 978-7-5619-3710-5
 
Για το επίπεδο HSK 2, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα εγχειρίδια:
 HSK 2 Standard Course Textbook. Jiang Liping, Beijing 2014. ISBN: 978-7-5619-3726-6
 HSK 2 Standard Course Workbook. Jiang Liping, Beijing 2014. ISBN: 978-7-5619-3780-8
 
Για το επίπεδο HSK 3, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα εγχειρίδια:
 HSK 3 Standard Course Textbook. Jiang Liping, Beijing 2014. ISBN: 978-7-5619-3818-8
 HSK 3 Standard Course Workbook. Jiang Liping, Beijing 2014. ISBN: 978-7-5619-3815-7
 
Για το επίπεδο HSK 4, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα εγχειρίδια:
 HSK 4 Standard Course Textbook A. Jiang Liping, Beijing 2014. ISBN: 978-7-5619-3903-1
 HSK 4 Standard Course Workbook A. Jiang Liping, Beijing 2014. ISBN: 978-7-5619-4117-1
 HSK 4 Standard Course Workbook B. Jiang Liping, Beijing 2014. ISBN: 978-7-5619-3930-7
 HSK 4 Standard Course Workbook B. Jiang Liping, Beijing 2014. ISBN: 978-7-5619-4144-7
 
 

Για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα πατήστε εδώ.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα πατήστε εδώ.