Εκτύπωση
Κινέζικα για Ενήλικες
Επίπεδο 1:
 • Περιγραφή μαθημάτων: Το 1ο επίπεδο Κινεζικής γλώσσας είναι σχεδιασμένο να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις προφορικές και γραπτές δεξιότητες τους στην Κινεζική Γλώσσα, δίνοντας και παίρνοντας βασικές πληροφορίες, καθώς και αλληλεπιδρόντας με αυτόχθονες Κινέζους με πολύ απλό τρόπο.
 • Μαθησιακά αποτελέσματα:Με την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου, οι μαθητές θα: 
 1. αποκτήσουν αυτοπεποιθήση να χρησιμοποιουν την Κινεζική γλώσσα για αλληλεπίδραση με αυτόχθονες Κινέζους με πολύ απλό τρόπο,
 2. καθιερώσουν ένα βασικό λεξιλόγιο 150 λέξεων που χρησιμοποιούνται καθημερινά στην Κινεζική γλώσσα,
 3. αναγνωρίζουν 50 βασικούς Κινεζικούς χαρακτήρες.
Εκπαιδευτικό Υλικό: Βιβλίο "Experiencing Chinese--Living in China" και φυλλάδια τα οποία προετοιμάζονται απο τον καθηγητή/τρια.
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων Κινέζικης Γλώσσας Επίπεδο 1, οι μαθητές θα μπορούν να παρακαθήσουν την εξέταση HSK Επίπεδο 1.
Για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα πατήστε εδώ
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα πατήστε εδώ.
 
Επίπεδο 2:
 • Περιγραφή μαθημάτων: Το 2ο επίπεδο Κινεζικής Γλώσσας έχει ως σκοπό οι μαθητές να εμβαθύνουν σε ορισμένα θέματα που διδάχθηκαν στο 1ο επίπεδο. Επίσης οι μαθητές θα διδαχθούν καινούργια θέματα, όπως για παράδειγμα να ζητούν βοήθεια, να κλείνουν ραντεβού, να περιγράφουν εμφανίσεις, να μιλούν για  διάφορα θέματα όπως αθλήματα, δουλειά, καιρικά φαινόμενα κ.τ.λ..
 • Μαθησιακά αποτελέσματα:Με την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου, οι μαθητές θα:
 1. αποκτήσουν αυτοπεποιθήση να χρησιμοποιουν την Κινεζική γλώσσα για αλληλεπίδραση με αυτόχθονες Κινέζους με πολύ απλό τρόπο,
 2. καθιερώσουν ένα βασικό λεξιλόγιο 300 λέξεων που χρησιμοποιούνται καθημερινά στην Κινεζική γλώσσα,
 3. αναγνωρίζουν 100 βασικούς Κινεζικούς χαρακτήρες.

Εκπαιδευτικό Υλικό: Βιβλίο "Experiencing Chinese--Living in China (Advanced)" και φυλλάδια τα οποία προετοιμάζονται απο τον καθηγητή/τρια.
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων Κινέζικης Γλώσσας Επίπεδο 2, οι μαθητές θα μπορούν να παρακαθήσουν την εξέταση HSK Επίπεδο 2.
Για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα πατήστε εδώ.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα πατήστε εδώ.

Επίπεδο 3:

 • Περιγραφή μαθημάτων: Το 3ο επίπεδο Κινεζικής Γλώσσας έχει ως σκοπό οι μαθητές να εμβαθύνουν σε ορισμένα θέματα που διδάχθηκαν στο 2ο επίπεδο. Επίσης οι μαθητές θα διδαχθούν καινούργια θέματα, όπως για παράδειγμα να συζητούν με το γιατρό τους, να συζητούν για την εκμάθηση της Κινεζικής Γλώσσας, να συζητούν για μεθόδους μάθησης κ.τ.λ..
 • Μαθησιακά αποτελέσματα:Με την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου, οι μαθητές θα:
 1. αποκτήσουν αυτοπεποιθήση να χρησιμοποιουν την Κινεζική γλώσσα για αλληλεπίδραση με αυτόχθονες Κινέζους με πολύ απλό τρόπο,
 2. καθιερώσουν ένα βασικό λεξιλόγιο 400 λέξεων που χρησιμοποιούνται καθημερινά στην Κινεζική γλώσσα,
 3. αναγνωρίζουν 200 βασικούς Κινεζικούς χαρακτήρες.

Εκπαιδευτικό Υλικό: Βιβλίο "Experiencing Chinese Elementary Course(1)" και φυλλάδια τα οποία προετοιμάζονται απο τον καθηγητή/τρια.
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων Κινέζικης Γλώσσας Επίπεδο 3, οι μαθητές θα μπορούν να παρακαθήσουν την εξέταση HSK Επίπεδο 3.
Για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα πατήστε εδώ.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα πατήστε εδώ.

 

Επίπεδo 4:

 • Περιγραφή μαθημάτων: Το 4ο επίπεδο Κινεζικής Γλώσσας έχει ως σκοπό οι μαθητές να μάθουν μερικούς κανόνες γραμματικής του HSK 3. Επίσης οι μαθητές θα διδαχθούν καινούργια θέματα, όπως για παράδειγμα να συζητούν με το γιατρό τους, να συζητούν για την εκμάθηση της Κινεζικής Γλώσσας, να συζητούν για μεθόδους μάθησης κ.τ.λ..
 • Μαθησιακά αποτελέσματα:Με την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου, οι μαθητές θα:
 1. αποκτήσουν αυτοπεποιθήση να χρησιμοποιουν την Κινεζική γλώσσα για αλληλεπίδραση με αυτόχθονες Κινέζους με πολύ απλό τρόπο,
 2. καθιερώσουν ένα βασικό λεξιλόγιο 400 λέξεων που χρησιμοποιούνται καθημερινά στην Κινεζική γλώσσα,
 3. αναγνωρίζουν 200 βασικούς Κινεζικούς χαρακτήρες.

Εκπαιδευτικό Υλικό: Βιβλίο "Experiencing Chinese Elementary Course(1)" και φυλλάδια τα οποία προετοιμάζονται απο τον καθηγητή/τρια.
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων Κινέζικης Γλώσσας Επίπεδο 3, οι μαθητές θα μπορούν να παρακαθήσουν την εξέταση HSK Επίπεδο 3.
Για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα πατήστε εδώ.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα πατήστε εδώ.