Οι επιχειρήσεις, ο δημόσιος τομέας και οι τοπικές κοινότητες θα μπορούσαν να βοηθηθούν μέσω της ανάπτυξης μιας καλύτερης κατανόησης της Κινέζικης γλώσσας και πολιτισμού για την καλύτερη εμπλοκή τους με Κινέζους πελάτες, συνεργάτες και προσωπικό στην Κύπρο και στην Κίνα.

  • Περιγραφή μαθήματος: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος Κινέζικη Γλώσσα και Πολιτισμός για Επιχειρήσεις είναι 20 ώρες και έχει ώς σκοπό να διδάξει στους συμμετέχοντες τις πιο συχνές Κινέζικες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις και το πιο σημαντικό τα βασικά στοιχεία της κινεζικής επιχειρηματικής κουλτούρας, έθιμα, ήθη, εθιμοτυπία και αξίες, τα οποία θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να επικοινωνούν καλύτερα με τους κινέζους συναδέλφους ή τους πελάτες τους.
  • Μαθησιακά αποτελέσματα:
  1. Να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις της (1) Κινεζικής προφοράς, χαρακτήρων, και γραμματικών δομών (2) τρέχουσας οικονομικής και πολιτικής κατάστασης στην Κίνα (3) κινεζικής επιχειρηματικής κουλτούρας, έθιμα, ήθη, εθιμοτυπία, και αξίες.
  2. Να μάθουν τις 100 πιο συχνά χρησιμοποιούμενες κινεζικές λέξεις και εκφράσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον και να είναι σε θέση να μετρήσουν απο το ένα μέχρι το ένα τρισεκατομμύριο.
  3. Αναγνωρίζουν μέχρι 50 βασικούς χαρακτήρες.
 
Εκπαιδευτικό Υλικό: Προετοιμάζεται απο τον καθηγητή
 
Γλώσσα διεξαγωγής μαθημάτων: Αγγλικά