Το πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για ντόπιους και μη δασκάλους Κινέζικης Γλώσσας, συντονιστές, διευθυντές σχολείων και για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την εκμάθηση της διδασκαλίας της Κινέζικης γλώσσας, θα εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με τη γνώσεις σχετικά με τον Κινέζικο πολιτισμό, την Κινέζικη γραμματική και λεξιλόγιο, τη θεωρία της διδασκαλίας της Κινέζικης γλώσσας και εξελιγμένες μεθόδους διδασκαλίας, τελευταίας τεχνολογίας εκπαιδευτικό υλικό και με τις καλύτερες πρακτικές στο πώς να το χρησιμοποιήσουν.