Τα μαθήματα Κινέζικης γλώσσας προσφέρονται από το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι εναρμονισμένα τόσο με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για ξένες γλώσσες (CEFR), όσο και με το (HSK) Hanyu Shuiping Kaoshi και το Chinese Proficiency Test.
 
Οι φοιτητές του ΠΚ έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την Κινέζικη γλώσσα ως μάθημα επιλογής με 5 ECTS ή να την διδακτούν εκτός του προγράμματος σπουδών τους με έκπτωση στα δίδακτρα ύψους 50%. 
 
Πρόγραμμα μαθημάτων Κινέζικων ΠΚ
 
Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022:
 
ΜΑΜ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ΠΜ    ΔΤΕΠΑΣ Ώρα    Κτίριο Αιθ. Όνομα Διδάσκοντος
11989 ΓΛΩ 060 1 Κινέζικα Αρχάριοι Ι 5.00 . Τ . . Α . 0900-1029 ΚΕΠ 017 Duan Yingling
11684 ΓΛΩ 060 2 Κινέζικα Αρχάριοι Ι 5.00 Δ . . Π . . 1330-1459 ΓΡ.ΚΑΘ   Lu Xing
11798 ΓΛΩ 061 1 Κινέζικα Αρχάριοι ΙI 5.00 . Τ . . Α . 1030-1159 ΚΕΠ 017 Duan Yingling
13753 ΓΛΩ 061 2 Κινέζικα Αρχάριοι ΙI 5.00 Δ . . Π . . 1500-1629 ΓΡ.ΚΑΘ   Lu Xing
13754 ΓΛΩ 062 1 Κινέζικα Μέσο Επίπεδο Ι 5.00 . Τ . . Α . 1200-1329 ΓΡ.ΚΑΘ   Duan Yingling