Γενικές Πληροφορίες
 
Με σκοπό να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη του Ινστιτούτου Κομφούκιος και της διεθνούς Κινέζικης εκπαίδευσης, η Έδρα του Ινστιτούτου Κομφούκιος (γνωστό ως Hanban) έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα «Υποτροφίες Ινστιτούτου Κομφούκιος» για να ενθαρρύνει τους φοιτητές, τους επιστήμονες και τους καθηγητές Κινέζικης γλώσσας σε όλον τον κόσμο να σπουδάσουν την Κινέζικη γλώσσα και κουλτούρα στην Κίνα ή να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακό στη «Διδασκαλία Κινέζικων σε όσους μιλούν Άλλη Γλώσσα» (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages, MTCSOL).
 
Υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες υποτροριών(2020) 
  • Για μεταπτυχιακούς φοιτητές στη Διδασκαλία Κινέζικων σε όσους μιλούν άλλη γλώσσα (MTCSO)
  • Ενός ακαδημαϊκού έτους σε φοιτητές + MTCSOL
  • Σε προπτυχιακούς φοιτητές για τη Διδασκαλία Κινέζικων σε όσους μιλούν Άλλη Γλώσσα (BTCSOL)
  • Ενός ακαδημαϊκού έτους σε φοιτητές
  • Ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου σε φοιτητές
  • Τεσσάρων εβδομάδων σε Φοιτητές

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να μην είναι Κινέζοι πολίτες και να είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 35 ετών (οι καθηγητές Κινέζικης γλώσσας πρέπει να είναι κάτω των 45 και οι αιτητές για την υποτροφία BTCSOL πρέπει να είναι κάτω των 20).
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις Υποτροφίες, τη διαδικασία Αίτησης, τα Ινστιτούτα Υποδοχής κ.λπ., μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: http://cis.chinese.cn
 
Για ατομικές αιτήσεις χρειάζεται να κάνετε εγγραφή, να συνδεθείτε και να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το Έντυπο Αίτησης.