Μήνυμα Καλωσορίσματος
Ο σκοπός του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης, έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών με βάση διεθνώς συμβατά και ανταγωνιστικά κριτήρια ποιότητας.....περισσότερα

Διευθυντής/ντρια ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

15.JPG

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 
(3) Διδακτικές Επινοήσεις, αποτελέσματα 1ης προκήρυξης, Ημερίδα ΕΕ 2019-20
(5) 15χρονα ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., 24 Οκτωβρίου 2019