Μήνυμα Καλωσορίσματος

Ο σκοπός του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης, έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών με βάση διεθνώς συμβατά και ανταγωνιστικά κριτήρια ποιότητας.....περισσότερα

Διευθυντής/ντρια ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

 

Τρέχουσες δραστηριότητες ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.:
(1) Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Μαθημάτων:Εαρινό Εξάμηνο 2016-17, από 3/4/2017
(3) Έτος Ποιοτικής Διδασκαλίας το 2017: Υπογραφή Χάρτας Ποιοτικής Διδασκαλίας  
(4) Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας: Απονομή Ιούνιο 2017 (αιτήσεις μέχρι 17 Φεβρ. 2017)
 
 
combo.jpg