Μήνυμα Καλωσορίσματος

Ο σκοπός του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης, έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών με βάση διεθνώς συμβατά και ανταγωνιστικά κριτήρια ποιότητας.....περισσότερα

Διευθυντής/ντρια ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

 

Τρέχουσες δραστηριότητες ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.:
(1) Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Μαθημάτων: Οι αξιολογήσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2016-17 θα διεξαχθούν από τις 3 Απριλίου 2017.
(2) Έτος Ποιοτικής Διδασκαλίας το 2017: Υπογραφή Χάρτας Ποιοτικής Διδασκαλίας  
(3) Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας: Απονομή Ιούνιο 2017 (αιτήσεις μέχρι 17 Φεβρ. 2017)
(4) Ταχύρρυθμα Μαθήματα για Φοιτητές: Εαρινό Εξάμηνο (21 Ιαν. - 4 Μαρτίου 2017)
 
combo.jpg