Ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Κύπρου / University of Cyprus Links:

Άλλα Πανεπιστημιακά Κέντρα Διδασκαλίας και Μάθησης / Other University Centres for Teaching and Learning:

Άλλες Πηγές / Other Sources:

Φυλλάδια & Συμβουλές / Handouts & Teaching Tips:

Υλικό για διδάσκοντες - Material for instructors:

Υλικό για φοιτητές - Material for students:

Μήνυμα Καλωσορίσματος
Ο σκοπός του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης, έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών με βάση διεθνώς συμβατά και ανταγωνιστικά κριτήρια ποιότητας.....περισσότερα

Διευθυντής/ντρια ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

15.JPG

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(6) 15χρονα ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., 24 Οκτωβρίου 2019