Μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας του, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς που αφορούν τη διδασκαλία και τη μάθηση:

Πολιτική Διασφάλισης της Ποιότητας της Διδασκαλίας:
 
Δραστηριότητες για Φοιτητές:
 
Δραστηριότητες για Διδάσκοντες: