ΕΙΣΑΓΩΓΗ: για τις τρέχουσες δραστηριότητες μετακινηθείτε προς τα κάτω (scroll down)

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.), διοργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριοτήτες για τους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι δραστηριότητες αυτές εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες που προέκυψαν μέσα από αποφάσεις των Αρχών του Πανεπιστημίου. Όλες οι δραστηριότητες εντάσσονται στο πλαίσιο της Πολιτικής του ΠΚ για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας, και συγκεκριμένα στον Άξονα 2 όπου αναφέρονται δράσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία της αρχικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού:

(1) Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ένταξης νέων διδασκόντων: Η Σύγκλητος στην 1η Συνεδρία της το 2010 (20 Ιανουαρίου 2010) ενέκρινε την εισήγηση του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. για διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για νέους διδάσκοντες στο πλαίσιο του προγράμματος προσανατολισμού κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου "το πρόγραμμα θα είναι υποχρεωτικό για τα νέα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που δεν έχουν διδακτική πείρα με μέριμνα των Προέδρων των Τμημάτων". Το πρόγραμμα είναι ανοικτό προς όλους τους διδάσκοντες (συμπεριλαμβανομένων και των Επισκεπτών Καθηγητών, μέλων ΕΕΠ, καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών με διδακτικό φόρτο). Σε μεταγενέστερη απόφασή της η Σύγκλητος (Συνεδρία 11/2019/ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ, 3/4/2019), αναφέρθηκε στην προσφορά του Προγράμματος ένταξης νέων διδασκόντων. Σκοπός του Προγράμματος, είναι να παρέχει βασικές πρακτικές πληροφορίες που αφορούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στη λειτουργία του, αλλά και να καλύψει τυχόν κενά σε εισαγωγικά θέματα διδασκαλίας και μάθησης που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι νέοι διδάσκοντες. Προς υλοποίηση του Προγράμματος Προσανατολισμού & Ένταξης, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους διοργανώνει παρουσιάσεις των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΠΚ και προσφέρει αριθμό σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών δράσεων, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Κέντρου.

(2) Εργαστήρια & σεμινάρια για διδάσκοντες: Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. διοργανώνει εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια για διδάσκοντες σε γενικά και εξειδικευμένα θέματα.

(3) Προώθηση της τηλεκπαίδευσης: Στα τέλη του 2004, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου ενέκρινε το κείμενο Πολιτικής Τηλεμάθησης για ενεργό προώθηση της τηλεμάθησης. Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην ενσωμάτωση της τηλεμάθησης με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και επιδείξεων για τους τρόπους χρήσης λογισμικών τηλεμάθησης που παρέχει το Πανεπιστήμιο (π.χ. Blackboard, Turnitin). Σχετικά σεμινάρια προσφέρονται και προς τους φοιτητές. 

 
 
Επισκεφθείτε τις πιο κάτω ιστοσελίδες για σχετικό, με τα πιο πάνω, υλικό:
 
Βάσεις Δεδομένων / Ηλεκτρονικές Πηγές
   
Χρήσιμες Συνδέσεις - Χρήσιμες ιστοσελίδες για διδάσκοντες
 
 
Χρήσιμα έντυπα από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και το Εγχειρίδιο Ακαδημαϊκού Προσωπικού
 
Blackboard: πληροφορίες σχετικά με το Blackboard
 
 
Ηλεκτρονική Εγγραφή για τρέχουσες δραστηριότητες προς διδάσκοντες 
Η ιστοσελίδα ανανεώνεται συχνά και περισσότερες πληροφορίες γίνονται διαθέσιμες πριν την έναρξη κάθε δραστηριότητας.
 
 
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - TAKE YOUR TEACHING ONLINE - You can download the material here: Part-1 and Part 2
 
 

Πρόγραμμα νέου ακαδημαϊκού έτους 2020-21:

ANNOUNCEMENT.gif Live ενημέρωση διδασκόντων "Διαχείριση του κορωνοϊού"  - ερωτήσεις & απαντήσεις - μέσω Zoom. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 στις 10:00-10:30 πμ. Για να λάβετε τους κωδικούς πρόσβασης, επικοινωνήστε με το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

 

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε όλα τα πιο κάτω και θα ενημερωθείτε αργότερα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Κατεβάστε το Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ένταξης νέων διδασκόντων:

 • 1η ημέρα - Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020, 15:00-19:30: Καλωσορίσατε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • 2η ημέρα - Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020, 09:00-17:30: Παρουσιάσεις Διοικητικών Υπηρεσιών
 • 3η ημέρα - Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, 09:00-17:00: Χρήσιμα εργαλεία και υπηρεσίες ΠΚ
Ενδεικτικό πρόγραμμα εργαστηρίων που ακολουθούν  - σεμινάρια ανοιχτά προς όλους τους διδάσκοντες:
 
9 Σεπτεμβρίου 2020
14:00-16:30
Εργαλεία Office 365 (Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής)
16 Σεπτεμβρίου 2020
14:00-18:00
Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών (Ιατρική Σχολή)
23 Σεπτεμβρίου 2020
14:00-16:00
Χρήση εργαλείων Βιβλιοθήκης για διδακτικό προσωπικό:
Μέρος Α': Πληροφοριακές πηγές που παρέχει η Βιβλιοθήκη ΠΚ, συνδρομές που ενισχύουν το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Μέρος Β': Ερευνητικά εργαλεία (Scopus, Web of Science, Google Scholar)
 30 Σεπτεμβρίου 2020
14:00-17:00
Προχωρημένο Επίπεδο στο Blackboard-(Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών)
Παρουσίαση Εκπαιδευτικής Βιντεοπλατφόρμας “Panopto” (Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής) 
 7 Οκτωβρίου 2020
14:00-18:00
Από τη συγγραφή μέχρι την υποβολή μιας ερευνητικής πρότασης & παρουσιάσεις από μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού που έχουν επιτύχει στην εξασφάλιση χρηματοδότησης
(Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας) 

Περιγραφή Σεμιναρίου: Το σεμινάριο αυτό καλύπτει  ένα ευρύ φάσμα  εννοιών και  μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται κατά την  Συγγραφή και Υποβολή  Ερευνητικών Προτάσεων. Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα επεξηγηθούν τρόποι εντοπισμού ευκαιριών εξωτερικής χρηματοδότησης, συγκεκριμένα πρακτικά εργαλεία και τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την ανάπτυξη μίας ερευνητικής πρότασης,  καθώς και διαδικασίες  για την ορθή υποβολή της. Επιπρόσθετα οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν παραδείγματα επιτυχημένων προτάσεων από τους ίδιους τους δημιουργούς τους/ υπεύθυνους ερευνητές/ακαδημαϊκούς.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ:

Πρόγραμμα εργαστηρίων για διδάσκοντες, Χ.Ε. 2019-2020-Επιπλέον εκπαιδευτικά εργαστήρια ανοιχτά σε όλους τους διδάσκοντες:
Εργαστήρια H/Y 004, Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».
4 Σεπτεμβρίου 2019
14:00-17:00
Εργαλεία Office 365 (Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής)
11 Σεπτεμβρίου 2019
14:00-17:00
Προχωρημένο Επίπεδο στο Blackboard (Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών)
 
18 Σεπτεμβρίου 2019
14:00-16:00
Χρήση εργαλείων Βιβλιοθήκης για διδακτικό προσωπικό:
Μέρος Α': Πληροφοριακές πηγές που παρέχει η Βιβλιοθήκη ΠΚ, συνδρομές που ενισχύουν το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Μέρος Β': Ερευνητικά εργαλεία (Scopus, Web of Science, Google Scholar)
 
Workshop: Supporting quality teaching: Designing to use data to improve and develop teaching and learning In this workshop, we will address the question of using data to inform teaching and learning. In the contemporary learning context, data is increasingly available to show how learners are engaging with content, each other and the lecturer/teacher. These interactions may be in a digital space, such as a learning management system, or they may be in the face-to-face classroom. As an increasing number of digital tools, different kinds of tasks and change initiatives enter into the learning and teaching space, it becomes important to understand and assess what is happening through reflective practice. Workshop participants will consider questions that may be asked in the learning environment, data available, how to design learning to use data and how results may be interpreted. To do this, the group will work as an interdisciplinary team to consider these aspects of reflective practice from a range of perspectives and experience. Expected outcomes from the workshop are a plan for designing for data use and analysis to support reflective practice in participants' current teaching.
Facilitator: Ass. Prof. Sarah K. Howard, School of Education, Faculty of Social Science, University of Wollongong, Australia
Date: 23 October 2019, 09:00-12:00
Location: Computer Lab No:004, Learning Resource Centre "Stelios Ioannou"
 
10ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ένταξης νέων διδασκόντων 2019-20
Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προς τους διδάσκοντες, διοργανώνει τριήμερο Πρόγραμμα Ένταξης νέων διδασκόντων στις 28-29-30 Αυγούστου 2019. 
Κατεβάστε το πρόγραμμα.
 
1η ημέρα - Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019:  Αίθουσα 016 (ισόγειο), ΧΩΔ-02, Πανεπιστημιούπολη.
08:45-09:00 Registrations and coffee – meet the trainer:Dr. Lisa Hayes, Academic Developer, Plymouth University, UK.
09:00-12:30 Session 1 – Introduction to teaching for new academic staff: 
 • A – Learning Theories & Teaching Approaches: This session will enable participants to consider and discuss a range of learning theories (including behaviourist, cognitive and constructivist, social and situated, Humanistic and self).   The session will then lead on to presenting practical strategies that teachers can use in class to support these learning theories (active learning, group work, snowball, case studies).
 • B – Developing Lessons and Schemes of Work: This session will present the principles of constructive alignment and allow the participants to access tools to use when planning a session, or series of sessions.
 • C – Presentation Skills: This session will introduce the 7 Steps to Perfect Presentations, and will involve a short micro-presentation from each participant to a small group of peers, with constructive feedback
 • 12:30-13:30 Προσφορά μεσημεριανού-Εστιατόριο A. Zorbas Catering Ltd – ισόγειο, ΚΟΔ01, Πανεπιστημιούπολη
  13:30-16:30 Session 2 – Using Technology to support Learning:
 • A – Supporting Student Engagement  – using automated response tools and other technologies to support student engagement (e.g. Padlet, Mentimeter, Poll Anywhere).
 • B – Flipping the Classroom – theories of flipped learning and ideas for approaches and strategies using technology that support a flipped approach
 • C – Using a Virtual Learning Environment (VLE) effectively, principles and examples of best practice in using a VLE to support student learning 
 • 16:30-17:30 Εργαλεία & Υπηρεσίες Πληροφορικής - Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής: 
 • Email, VPN, Wireless, Διαδικασίες αγορών μηχανογραφικού εξοπλισμού,Printing, Χρήση εξοπλισμού πληροφορικής στις αίθουσες διδασκαλίας, Εργαστήρια Η/Υ
 •  
  2η ημέρα - Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019: Αίθουσα 016 (ισόγειο), ΧΩΔ-02, Πανεπιστημιούπολη.
  09:00-10:30
  Εγχειρίδιο ακαδημαϊκού προσωπικού (Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού):        
  • Διαδικασία ανέλιξης (tenure track)
  • Ερευνητικά προγράμματα
  • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
  10:30-11:00 Διάλειμμα καφέ
  11:00-12:00
  Επαγγελματική ανάπτυξη (Καθηγητής Φοίβος Παναγιωτίδης, Πρόεδρος Τμήματος Αγγλικών Σπουδών):     
  • Εξισορρόπηση έργου-φόρτος εργασίας-ακαδημαϊκό, ερευνητικό, διοικητικό έργο ακαδημαϊκών (service balancing)         
  • Θεσμός ακαδημαϊκού συμβούλου
  12:00-13:00
  Σύστημα συνεχούς αξιολόγησης φοιτητών (Καθηγητής Χρίστος Ξενοφώντος, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής):
  • Τεχνικές αξιολόγησης φοιτητών: παραδείγματα, εργασίες, εξετάσεις
  • Βαθμολογίες
  13:00-14:00
  Προσφορά μεσημεριανού (συμμετοχή εκπροσώπων οικείων Τμημάτων) 
  Εστιατόριο A. Zorbas Catering Ltd – ισόγειο, ΚΟΔ01, Πανεπιστημιούπολη
  14:00-16:00
  Επισκέψεις σε οικεία Τμήματα (που θα έχουν νέους διδάσκοντες στο Χ.Ε. 2019-20)
  • Γνωριμία με το Τμήμα, συναδέλφους
  • Διαδικασία δημιουργίας νέων μαθημάτων
   
  3η ημέρα-Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019: Εργαστήριο H/Y 005, Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».
  09:00-10:00 Σύστημα ΕΡΜΗΣ (Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών) 
  10:00-13:00 Εισαγωγή στο Blackboard (Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών)
  13:00-14:00 Προσφορά μεσημεριανού - Εστιατόριο A. Zorbas Catering Ltd – ισόγειο, ΚΟΔ01, Πανεπιστημιούπολη
  14:00-16:00 Παρουσίαση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης για διδακτικό προσωπικό & ξενάγηση στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
  16:00-17:00 Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Τμήμα Ψυχολογίας)                   Αίθουσα 007 (ισόγειο), ΧΩΔ-02
  17:00-18:00 Ελεύθερος χρόνος
  18:00-19:30 Reception/κοκτέιλ- "Τέντα" Κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
   
   
   
  Προηγούμενες δραστηριότητες για διδάσκοντες:
  Σεμινάρια 2018-2020
  Σεμινάρια 2016-2018
  Σεμινάρια 2014-2016
  Σεμινάρια 2012-2013
  Σεμινάρια 2011
  Σεμινάρια 2008-2010
  Σεμινάρια 2005-2007

  EU Data Protection Rules – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 

  When you enter a UCY public event you enter an area where photography, audio, and video recording may occur. By taking part in the event you grant UCY  full rights to use the audiovisual material for publicity purposes. This might include, but is not limited to, printed and online publicity, social media, press releases etc. If you do not wish to be a part of the audiovisual coverage pleaseinform the event organizer

  Εισέρχεστε σε δημόσια εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την οποία πιθανόν να υπάρχει οπτικοακουστική κάλυψη. Συμμετέχοντας στη δημόσια εκδήλωση δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιηθεί το οπτικοακουστικό υλικό σε δράσεις δημοσιότητας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , Ανακοινώσεις Τύπου, έντυπο υλικό, αναρτήσεις στα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ. 

  Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην οπτικοακουστική κάλυψη παρακαλώ ενημερώστε το διοργανωτή.

   

   

  %MCEPASTEBIN%