Ηλεκτρονική Εγγραφή για τρέχουσες δραστηριότητες προς διδάσκοντες 
 
 
ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
 
9ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού και εκπαιδευτικά σεμινάρια 2018-19: 
 
Κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-19, προγραμματίζονται τα ακόλουθα:
 
(1) Σεπτέμβριος 2018 - Blackboard:
(α) Παρουσίαση: Χρήση εργαλείων Blackboard από διδάσκοντες: παραδείγματα/case studies
(β) Εργαστήριο: Εισαγωγή στη Χρήση Blackboard
(γ) Εργαστήριο: Προχωρημένο Eπίπεδο στη Χρήση Blackboard
 
(2) Οκτώβριος 2018, Παρουσίαση υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΠΚ για τους διδάσκοντες:
Μέρος Α': Πληροφοριακές πηγές που παρέχει η Βιβλιοθήκη ΠΚ, συνδρομές που ενισχύουν το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Μέρος Β': Ερευνητικά εργαλεία (Scopus, Web of Science, Google Scholar).
 
(3) 5 & 6 Νοεμβρίου 2018, Διήμερο σεμινάριο/εργαστήριο: Strategies for Personalised Professional Development
Εκπαιδεύτρια: Κα. Shirley Bennett, University of Northampton, UK
Θέματα που θα καλυφθούν: Μέντορες. Ισότιμη Παρατήρηση. Διδακτικές Επινοήσεις. Προκαταρκτικό Πρόγραμμα.
 

Σεμινάρια που έχουν ολοκληρωθεί:

3. Μέσα στο Πρόγραμμα Προσανατολισμού για διδάσκοντες για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 διοργανώθηκε στις 22 & 23 Σεπτεμβρίου σεμινάριο με τίτλο "E-Learning by Design". Το σεμινάριο παρουσίασε ο εκπαιδευτής Richard Pinet, Manager, Centre for e-Learning, University of Ottawa, Canada.

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις και άλλο υλικό του σεμιναρίου "E-Learning by Design" εδώ στην ιστοσελίδα μας.

2. "Using Learning Design as an Approach to Creating New and Innovative Learning Activities" 7 & 8 Απριλίου 2008:

Gráinne Conole, Καθηγήτρια Τηλεμάθησης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρουσίαση Σημειώσεις Blog Aspects of Learning Design
Φωτογραφίες: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Κοινότητα, Τεύχος 24, Ιούνιος 2008 (σελ. 4)

1. Ημερίδα Τηλεμάθησης, 21 Φεβρουαρίου 2006:

Πρόγραμμα Παρουσιάσεις διαθέσιμες στο διαδίκτυο
Φωτογραφία Κοινότητα (σελ. 7)

 

Στα τέλη του 2004, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου ενέκρινε εισήγηση γενικής πολιτικής για ενεργό προώθηση της τηλεμάθησης (e-Learning).

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. θα αναλάβει ενεργό ρόλο στην ενσωμάτωση της τηλεμάθησης με διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και επιδείξεων για τους τρόπους χρήσης των προτεινόμενων λογισμικών τηλεμάθησης (WebCT, Moodle, Lotus LearningSpace), από τεχνική και από διδακτική σκοπιά. Σχετικά σεμινάρια θα προσφέρονται και προς τους φοιτητές.

Επίσης παρέχεται στήριξη σε ατομική βάση προς διδάσκοντες που στοχεύουν στην αναβάθμιση των μαθημάτων τους, με βοήθεια στην ανάπτυξη του μαθησιακού υλικού.

Χρήσιμο υλικό, βάσεις δεδομένων και παραδείγματα που αφορούν την τηλεμάθηση θα βρείτε εδώ.

 

Κείμενο Πολιτικής Τηλεμάθησης
Blackboard, Moodle, Lotus LearningSpace
Βάσεις Δεδομένων / Ηλεκτρονικές Πηγές