Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Προσανατολισμού προς νέους διδάσκοντες:

Η Σύγκλητος στην 1η Συνεδρία της το 2010 (20 Ιανουαρίου 2010) ενέκρινε την εισήγηση του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. για διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για νέους διδάσκοντες στο πλαίσιο του προγράμματος προσανατολισμού κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 
Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου "το πρόγραμμα θα είναι υποχρεωτικό για τα νέα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που δεν έχουν διδακτική πείρα με μέριμνα των Προέδρων των Τμημάτων". Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό προς όλους τους διδάσκοντες (συμπεριλαμβανομένων και των Επισκεπτών Καθηγητών, μέλων ΕΕΠ, καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών με διδακτικό φόρτο) .
 
Προς υλοποίηση της απόφασης, το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) προσφέρει αριθμό σεμιναρίων/παρουσιάσεων προς τους διδάσκοντες. Συνήθως γίνονται παρουσιάσεις για τις Διοκητικές Υπηρεσίες και το έργο τους και σεμινάρια για το Blackboard (πληροφορίες σχετικά με το Blackboard). Επιπρόσθετα, όταν επιτρέπει ο προϋπολογισμός του Κέντρου, διοργανώνονται σεμινάρια με εκπαιδευτές από το εξωτερικό.
 
Χρήσιμες Συνδέσεις - Χρήσιμες ιστοσελίδες για διδάσκοντες
 
 
Χρήσιμα έντυπα από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και το Εγχειρίδιο Ακαδημαϊκού Προσωπικού
 
 
Ηλεκτρονική Εγγραφή για τρέχουσες δραστηριότητες προς διδάσκοντες 
Η ιστοσελίδα ανανεώνεται συχνά και περισσότερες πληροφορίες γίνονται διαθέσιμες πριν την έναρξη κάθε δραστηριότητας.
 
 
ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
 
10ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ένταξης νέων διδασκόντων 2019-20 & εκπαιδευτικά σεμινάρια για διδάσκοντες
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. για τους διδάσκοντες, αναμένεται να προσφερθούν τα ακόλουθα.
Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικό και το τελικό θα αποσταλεί σε όλους τους διδάσκοντες.
Παρακολουθείτε συχνά την ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές.
 
1η ημέρα - Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019: Ολοήμερο εισαγωγικό εργαστήριο με εκπαιδευτή από το εξωτερικό.
Θέματα που θα καλυφθούν:
 • Διδασκαλία και μάθηση: μέθοδοι διδασκαλίας, τεχνικές μάθησης, σύνδεση ερευνητικού έργου με τη διδασκαλία
 • Οργάνωση και παράδοση μαθήματος: δομή, στόχοι, ύλη, ανάπτυξη δεξιοτήτων φοιτητών, αναφορές, εργασίες, εξετάσεις
 • Διαλέξεις: δεξιότητες παρουσιάσεων, μεγάλα ακροατήρια, μικρές ομάδες
 • Χρήση εργαλείων τεχνολογίας στη διδασκαλία
 •  
  2η ημέρα - Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019:
  09:00-10:30
  Εγχειρίδιο ακαδημαϊκού προσωπικού (Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού )         
  Διαδικασία ανέλιξης (tenure track)
  Ερευνητικά προγράμματα, εναρκτήρια χρηματοδότηση
  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
  10:30-11:00 Διάλειμμα καφέ
  11:00-12:00
  Επαγγελματική ανάπτυξη (Καθηγητής Φοίβος Παναγιωτίδης, Πρόεδρος Τμήματος Αγγλικών Σπουδών)      
  Εξισορρόπηση έργου-φόρτος εργασίας-ακαδημαϊκό, ερευνητικό, διοικητικό έργο ακαδημαϊκών (service balancing)         
  Θεσμός ακαδημαϊκού συμβούλου
  12:00-13:00
  Σύστημα συνεχούς αξιολόγησης φοιτητών (Καθηγητής Χρίστος Ξενοφώντος, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής)
  Τεχνικές αξιολόγησης φοιτητών: παραδείγματα, εργασίες, εξετάσεις
  Βαθμολογίες
  13:00-14:00 Προσφορά μεσημεριανού
  14:00-16:00
  Επισκέψεις σε οικεία Τμήματα (που θα έχουν νέους διδάσκοντες στο Χ.Ε. 2019-20)
  Γνωριμία με το Τμήμα, συναδέλφους
  Διαδικασία δημιουργίας νέων μαθημάτων
   
  3η ημέρα-Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019:
  09:00-10:00 Σύστημα ΕΡΜΗΣ (Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών) 
  10:00-13:00 Εισαγωγή στο Blackboard (Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών)
  13:00-14:00 Προσφορά μεσημεριανού
  14:00-16:00 Παρουσίαση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης για διδακτικό προσωπικό & ξενάγηση στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
  16:00-18:00 Ελεύθερος χρόνος
  18:00-19:30 Reception/κοκτέιλ
   
  Πρόγραμμα εργαστηρίων για διδάσκοντες, Χ.Ε. 2019-2020-Επιπλέον εκπαιδευτικά εργαστήρια ανοιχτά σε όλους τους διδάσκοντες:
  4 Σεπτεμβρίου 2019
  14:00-17:00
  Εργαλεία Office 365 (Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής)
  11 Σεπτεμβρίου 2019
  14:00-17:00
  Προχωρημένο Επίπεδο στο Blackboard (Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών)
  18 Σεπτεμβρίου 2019
  14:00-16:00
  Χρήση εργαλείων Βιβλιοθήκης για διδακτικό προσωπικό:
  Μέρος Α': Πληροφοριακές πηγές που παρέχει η Βιβλιοθήκη ΠΚ, συνδρομές που ενισχύουν το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας.
  Μέρος Β': Ερευνητικά εργαλεία (Scopus, Web of Science, Google Scholar)
   
   
   
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ:
   
  9ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού και εκπαιδευτικά σεμινάρια 2018-19: 
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, τεύχος 60, Ιανουάριος 2019 (σελ. 23)
  (1) Εκπαιδευτικά σεμινάρια για το Blackboard:
  (α) Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, 14:00-15:15 - Παρουσιάσεις: Χρήση εργαλείων Blackboard από διδάσκοντες: παραδείγματα/case studies
  Πρόγραμμα:
  14:00-14:15, Εγγραφές & Καφές
  14:15-14:35 Μαριάννα Κυπριανού, Ελένη Νικηφόρου, ΕΕΠ, Κέντρο Γλωσσών
  14:35-14:55 Δημοκράτης Γ. Ε. Γρηγοριάδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
  14:55-15:15 Δώρα Λοϊζίδου, ΕΕΠ, Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  Αίθουσα 018 (ισόγειο), ΚΟΔ07, Πανεπιστημιούπολη.
  (β) Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 14:00-17:00 - Εργαστήριο: Εισαγωγή στη Χρήση Blackboard
  Θέματα:
  -Παρουσίαση των ρόλων χρηστών στο Blackboard
  -Γενικές λειτουργίες σχεδιαστή μαθήματος και διδάσκοντος
  -Διαμόρφωση και προσαρμογή της σελίδας του μαθήματος 
  -Εισαγωγή και προσαρμογή περιεχομένου
  -Παρουσίαση χρήσης εργαλείων μαθήματος: Ανακοινώσεις, Ημερολόγιο, Web Links, Syllabus, Learning modules
  Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κάππος, Λειτουργός Μηχανογράφησης, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων.
  Εργαστήριο Β307 (υπόγειο -3), Κτήριο ΘΕΕ02 (ΜΑΣ)
  (γ) Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, 12:00-15:00 - Εργαστήριο: Προχωρημένο Eπίπεδο στη Χρήση Blackboard - ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
  (2) 6 & 7 Νοεμβρίου 2018,Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου που θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:
  Session 1-Coaching & mentoring to support learning
  Session 2-Effective peer review to support enhancement
  Session 3-Using Team Based Learning to enhance student engagement
  Εκπαιδεύτρια: Dr. Lisa Hayes, Academic Developer, Plymouth University, UK.
  Αίθουσα 018 (ισόγειο), ΚΟΔ07, Πανεπιστημιούπολη. 
  (3) 16 Ιανουαρίου 2019, Τετάρτη 3-5μμ, Παρουσίαση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης για τους διδάσκοντες:
  Μέρος Α': Πληροφοριακές πηγές που παρέχει η Βιβλιοθήκη ΠΚ, συνδρομές που ενισχύουν το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας.
  Μέρος Β': Ερευνητικά εργαλεία (Scopus, Web of Science, Google Scholar)
  (θα ακολουθήσει σύντομη ξενάγηση της Βιβλιοθήκης)
  Χώρος διεξαγωγής: Εργαστήριο 004 (ισόγειο), Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
   
  Προηγούμενες δραστηριότητες για διδάσκοντες:
   
  Σεμινάρια 2016-2018
  Σεμινάρια 2014-2016
  Σεμινάρια 2012-2013
  Σεμινάρια 2011
  Σεμινάρια 2008-2010
  Σεμινάρια 2005-2007