Μήνυμα Καλωσορίσματος

Ο σκοπός του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης, έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών με βάση διεθνώς συμβατά και ανταγωνιστικά κριτήρια ποιότητας.....περισσότερα

Διευθυντής/ντρια ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

 

Τρέχουσες δραστηριότητες ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.:
(1) Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Μαθημάτων:Εαρινό Εξάμηνο 2016-17, από 3/4/2017
(3) Έτος Ποιοτικής Διδασκαλίας το 2017: Υπογραφή Χάρτας Ποιοτικής Διδασκαλίας  
(4) Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας 2017: Θα απονεμηθεί στον Αναπλ. Καθηγητή Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη του τμήματος Νομικής της ΣΚΕΕΑ.
Απονομή δύο επαίνων: (α) στον Αναπλ. Καθηγητή Σωκράτη Στρατή του τμήματος Αρχιτεκτονικής της ΠΟΛ και (β) στην Επίκουρη Καθηγήτρια Αλεξία Παναγιώτου του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης της ΣΟΕΔ.
 
 
combo.jpg